Laserová koagulácia sietnice - operácia sietnice laserom

Čo tento zákrok vyrieši Cieľom zákroku je zabrániť poklesu až strate videnia u chorôb, ktoré majú na sietnicu zhubný vplyv. O počte vyšetrení rozhoduje očný lekár.
Príprava na zákrok Výkon nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta.
Ako zákrok prebieha Ošetrenie laserovým lúčom pri ochorení sietnice cukrovkou, uzávere sietnicovej žily a iných chorobách, kde takúto liečbu navrhne očný lekár.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou je pacient v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Pacienta odosiela k príslušnému očnému lekárovi spádový oftalmológ. Telefonický kontakt na očnú ambulanciu NsP Bojnice: 046/5112330, resp. 046/5112354.