Oddelenia

MUDr. Pillarová Alena
MUDr. Drexlerová Ivana
MUDr. Baková Zuzana, EFOG
MUDr. Velický Roman
MUDr. Majdák Pavol
MUDr. Štovčík Tibor
MUDr. Šramková Mária, PhD.
MUDr. Simonidesová Ida
MUDr. Beňo Jozef
MUDr. Kajtár Peter
MUDr. Staňáková Monika
MUDr. Strapko Radoslav, MPH
MUDr. Grenčík Matúš
MUDr. Garaj Martin, MPH
MUDr. Panovčík Miloš
MUDr. Čech Peter, PhD.