Očné oddelenie

Vyšetrovňa 046/5112355
Ambulancia I. + ortoptika 046/5112354
Ambulancia II. 046/5112330
Ambulancia III. 046/5112370
Laserové pracovisko 046/5112298
Angiografické pracovisko 046/5112362

Stručná charakteristika oddelenia

 

Očné oddelenie s počtom lôžok 10 je vysoko produktívne pracovisko s bohatou históriou. Vykonáva komplexnú liečebno-preventívnu a diagnostickú starostlivosť o pacientov s ochorením očí. Neoddeliteľnou súčasťou je predoperačná, pooperačná starostlivosť a konziliárna činnosť. V operatíve dominujú operácie predného segmentu oka. V súčasnosti najvyššie percento operácií tvorí bezstehová operácia katarakty malým rezom pomocou ultrazvuku (fakoemulzifikácia) s implantáciou mäkkých foldovateľných vnútroočných šošoviek, ktorá je vykonávaná jednodňovou chirurgiou. Ročne realizujeme na našom pracovisku viac ako 1 800 chirurgických zákrokov a v ambulanciách vyšetríme cca 15 000 pacientov.

Návštevné hodiny:
Pondelok – sobota: 15:00 – 17:00 hod.
Nedeľa a sviatky: 13:00 – 15:00 hod.
Návštevy na izbách nie sú povolené.

Informácie o pacientoch: 046/5112 355, (v čase 14:00 – 15:00 hod.)

História

História nášho očného oddelenia sa začala 25.2.1961 chorobopisom č. 1 bojnickej nemocnice.

Primári:
1961-1969 MUDr. František KURUC
1969-1993 MUDr. Teodor STREICHER
1993-2007 MUDr. Jana ŠPIRKOVÁ
od 2007 MUDr. Ida SIMONIDESOVÁ

Vrchné sestry:
Zuzana Straňáková
Eleonóra Brokešová
Ľudmila Horňáková
Ľudmila Šramatyová

Naše pracovisko má najväčšie skúsenosti s fluoresceínovou angiografiou. Fluoresceínová angiografia sietnice je vyšetrenie sietnice a cievovky oka kontrastnou látkou a je určená na diagnostiku cievnych ochorení, prejavov cukrovky, dedičných chorôb, ako aj tzv. stareckých zmien. Jedno z prvých angiografických vyšetrení sietnice a neskôr aj dúhovky na Slovensku bolo realizované práve na našom pracovisku v roku 1972. V r. 1991 bola u nás natočená videokazeta z vlastných materiálov očného oddelenia s názvom: Fluoresceínová angiografia sietnice. V r. 2002 sme spracovali súbor ochorení dúhovky a ich angiografický obraz na CD: Fluoresceínová angiografia dúhovky.

Očné oddelenie od začiatku svojej činnosti poskytovalo konzervatívnu a operačnú liečbu na vysokej úrovni. Odbor postupne rozšíril diagnostické a liečebné postupy o laserovú liečbu diabetickej retinopatie, glaukómu a cievnych ochorení sietnice. Operácie strabizmu a ortopticko-pleoptickú liečbu. Novým prístrojovým vybavením (automatický perimeter, pachymeter, Heidelberský retinálny tomograf) sa rozšírili diagnostické možnosti glaukómu. Zaviedlo sa digitalizované FAG vyšetrenie sietnice. Operácie katarakty s implantáciou vnútroočných šošoviek sa od r.2003 vykonávajú jednodňovou chirurgiou a od r.2019 s novým FAKO prístrojom. V r.2009 sa očné oddelenie stalo aplikačným centrom antirastových faktorov pre liečbu senilnej degenerácie makuly a začalo s novou vyšetrovacou metódou –optickou koherentnou tomografiou.

Spektrum výkonov

Chirurgické výkony:

 1. operácie sivého zákalu (katarakty) – ambulantne a JZS
 2. operácie zeleného zákalu (glaukómu)
 3. úrazová a rekonštrukčná chirurgia
 4. operácie okolia oka, tumorov (plastické operácie) – aj z kozmetických dôvodov ako pacientom hradený výkon
 5. aplikácie antirastových faktorov do sklovca (anti-VEGF intravitreálne) - dočasne pozastavené

Špeciálne diagnostické a liečebné výkony:

 1. Fluoresceínová angiografia sietnice a dúhovky
 2. Optická koherentná tomografia
 3. Heidelberský retinálny tomograph III
 4. Pachymetria a počítačová perimetria
 5. Laserkoagulácia sietnice laserom PASCAL
 6. Liečba sekundárnej katarakty a glaukómu YAG laserom

Občianske združenie

Na podporu činnosti očného oddelenia, vzdelávanie a zlepšenie materiálno-technického vybavenia vzniklo občianske združenie ZRAK JE ŽIVOT.

Identifikačné údaje občianskeho združenia:
Občianske združenie ZRAK JE ŽIVOT
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 37918109
číslo účtu: 1846445155/0200

Prehľad výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Fotogaléria