Darovanie krvi

Ďakujeme všetkým darcom krvi za prejavenú ochotu darovať krv a takpomôcť slabým a chorým (aj keď nie vždy sú na darovanie ideálnepodmienky).

Pracovníci HTO NsP Bojnice.

Evidencia darcov krvi, realizovanie odberov krvi

Evidujeme dobrovoľných darcov krvi, ktorí u nás darovali krv aspoň 1x. Darovanie krvi je na základe dobrovoľnosti zdravých ľudí, darca sa pre darovanie rozhoduje bez nátlaku a bez očakávania odplaty a benefitu.

Na prvé darovanie krvi by Vás mal odporučiť Váš obvodný lekár, ktorý pozná Váš zdravotný stav a vie, že netrpíte žiadnym ochorením, pri ktorom sa krv nemôže darovať. Toto platí pre prvodarcov, pre tých, ktorí idú darovať krv prvýkrát v živote, prípadne pre darcov po dlhšej pauze v darovaní krvi (5 rokov a viac). ak sa darci objednávate k nám prvýkrát, treba aj zatelefonovať na transfúzne oddelenie 046/5112 417 (okrem utorka a stredy).

Darcov krvi objednávame podľa potrieb krvnej banky 2-4 týždne dopredu. Snažíme sa o časovanie darcov, preto využívame aplikáciu www.objednatvysetrenie.sk (príde sms s ID vyšetrenia) alebo posielame pozvánku poštou. V prípade súrnej potreby pozývame aj telefonicky. Termín odberu si môže určiť darca v danej aplikácii aj sám, prípadne sa na termíne dohodne telefonicky.

Ak termín pozvania darcovi nevyhovuje, môže si ho v danej aplikácii zrušiť (vpravo hore: Zrušenie objednávky, vložiť ID vyšetrenia, potvrdiť sms- kódom) a rezervovať si nový termín a čas. O tomto spôsobe zmeny termínu nás nemusí telefonicky informovať, priebežne stav objednávok sledujeme.  

V stave akútneho nedostatku krvi určitej krvnej skupiny robíme mimoriadne odbery aj mimo plánovaných odberov, prípadne cez víkend, vtedy darcov pozývame na urgentný odber telefonicky.

Kontakty:
Tel: 046/5112 417, 0905 269 462 – v čase od 7,00-14,30.
darcakrvi@hospital-bojnice.sk , www.objednatvysetrenie.sk (darovanie krvi).

Odbery krvi:
Každý utorok od 6:00 - 9:30 hod prebieha evidencia a príjem darcov na darovanie. Neplatí v deň štátnych sviatkov, dni pracovného pokoja a v určené „posviatkové utorky“.
V iné dni pri súrnom odbere vždy termín oznámime a dohodneme telefonicky.

Je potrebné doniesť si občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu.

V čase vyhlásenej epidémie v súvislosti s COVID-19 platia určité obmedzenia, ktoré sa priebežne aktualizujú na stránke NsP .

Pred odberom je potrebné dodržať predodberovú diétu. 18-12 hodín vynechať údeniny, mäsité, mastné, mliečne a bielkovinové jedlá. Obed má byť už ľahký, večera: sladký čaj, pečivo, džem, ovocie, zelenina.

24 hodín pred odberom už sledovať pitný režim (vypiť 2-3 l tekutín) a vynechať výraznú fyzickú aktivitu aj posilňovňu.

Pred odberom NEFAJČIŤ!

Na darovanie krvi rozhodne nepríďte hladní a smädní. Ráno pred odberom môžete zjesť krajec chleba alebo pečivo s džemom a vypiť aspoň 0,5 litra tekutín – čaj, minerálka, ovocný džús (nie mlieko!).  Počas darovania je k dispozícii sladký čaj, rožok, prípadne minerálka.

Po odbere je občerstvenie - balíček. 

Cestovné je preplácané len darcom z okresu Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany a Žiar nad Hronom. Pokladňa je vo vestibule hlavnej budovy A, potrebné je predložiť OP.

Na parkovanie prednostne využívajte miesta mimo plateného parkoviska pod NsP. Počas darovania je možný aj vjazd do areálu NsP cez hlavnú bránu, ale platí len pri neobmedzenom režime nemocnice. Aktuálne riadi vstup do areálu nemocnice pracovník na vrátnici.

Pri každom odbere krvi Vám na základe platnej legislatívy vyšetríme: krvný obraz, tlak krvi a prebehne rozhovor s darcom.

Z odobratej krvi Vám vyšetríme krvnú skupinu, ďalšie krvnoskupinové znaky, základný pečeňový test ALT, testy na hepatitídu B, C, AIDS a syfilis. O výsledkoch týchto vyšetrení Vás budeme informovať len v prípade, že by ovplyvnili Vašu spôsobilosť darovať krv alebo budú potrebné doplňujúce vyšetrenia.

Pred každým darovaním krvi je darca povinný vyplniť dotazník darcu krvi na transfúznom oddelení dôsledne a pravdivo. Dotazník je súčasťou povinného vyšetrenia pred darovaním krvi v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 158/2015 o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov.

Na základne vyplneného dotazníka, rozhovoru a vyšetrenia Vás transfuziologický lekár alebo iný odborný pracovník k odberu odporučí, prípadne dočasne alebo trvalo vylúči.
Dôvodom zisťovania Vašej zdravotnej anamnézy, predodberových a poodberových vyšetrení je ochrana Vášho zdravia a tiež zabezpečenie kvality a bezpečnosti transfúznych liekov.
V prípade zatajenia niektorých skutočnosti vystavuje darca príjemcu transfúzie riziku prenosu infekcie a preberá tresno-právnu zodpovednosť, čo akceptuje podpisom v dotazníku.

Zo zákona má každý darca nárok na bezplatnú preventívnu lekársku prehliadku u svojho obvodného lekára 1x ročne. Prosíme doklad o jej vykonaní priniesť so sebou na odber krvi.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať svoju krv. Môžete tým zachrániť obeť úrazu, pomôcť predčasne narodenému dieťaťu, Vaša krv môže byť rozhodujúcim faktorom pri urgentných operáciách, ale najčastejšie pomáha prežiť ľuďom, ktorých organizmus je oslabený a vyčerpaný zákernou chorobou. Neexistuje umelá náhrada krvi, jej jediným zdrojom je človek.

Prosíme Vás, prečítajte si pozorne nasledujúce informácie.

Kto môže darovať krv?


Darcom krvi môže byť každý duševne a fyzicky zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (aktívny darca do 65 rokov), s telesnou hmotnosťou minimálne 50 kg, s minimálnou hodnotou Hb – muži: 135 g/l , ženy: 125 g/l.

Darovať krv môže aj mladší darca, ale s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu (vek od 17-18 rokov). Toto nepraktizujeme.

 • Človek, ktorý neprekonal infekčnú žltačku typu B, C a nebol posledný rok v styku s chorými na toto ochorenie (iné vážne infekčné ochorenia treba konzultovať s lekárom transfuziologického pracoviska)
 • Človek, ktorý nie je nosičom HIV (vírus spôsobujúci ochorenie AIDS)
 • Človek, ktorý nie je závislý na alkohole a drogách a drogy v minulosti neužíval
 • Človek, ktorý pravidelne a dlhodobo neužíva lieky
 • Človek, ktorý nemal v poslednom roku sexuálneho partnera HIV pozitívneho a nepatrí k rizikovým skupinám prenosu HIV ako sú:
 • narkomani, ktorí si drogy podávajú vnútrožilovo,
 • mužskí a ženskí prostitúti,
 • homosexuálne správajúci sa muži,
 • jedinci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky.

Muži môžu darovať krv s odstupom 3-2 mesiacov po odbere, maximálne 4x do roka, ženy môžu darovať krv s odstupom 4-3 mesiacov po odbere, maximálne 3x do roka.

Kedy nemôžete darovať krv?

Krv nemôžete darovať a lekár Vás môže trvalo vyradiť v prípade:
1. pozitivity testov na AIDS, žltačku typu B, alebo C a na syfilis
2. návyku na vnútrožilové alebo vnútrosvalové podávanie drog
3. homosexuality alebo bisexuality
4. poskytovania platených sexuálnych služieb
5. nepredpísaného užívania anabolických steroidov alebo hormónov
6. liečby poruchy zrážania krvi (napr. hemofílie) krvnými prípravkami
7. závislosti na alkohole a drogách
8. chronického závažného ochorenia ako sú srdcovo-cievne ochorenia, ochorenia CNS, krvácavé ochorenia, epilepsia, ostatné systémové ochorenia, cukrovka, infekčné ochorenia, následkom ktorého vznikajú trvalé zmeny vo Vašom organizme, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia príjemcu krvi, pretože jeho organizmus je väčšinou oslabený alebo aj samotného darcu (napr. vyvolanie kŕčov pri epilepsii, zlyhanie srdca pri závažných srdcových ochoreniach). O prijateľnosti darcu rozhodne transfúzny lekár alebo iný kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.

Dočasné vylúčenie z odberov:
Dočasne Vás môže lekár vyradiť v prípade :
1. návštevy oblasti s endemickým výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej malárii
2. kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch
3. po pobyte v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy v posledných 12 mesiacoch
4. po pobyte v oblastiach s výskytom vtáčej chrípky, vírusu ZIKA, WNV, chikungunya, chagas, dengue alebo na základe aktuálnej epidemiologickej situácie (vylúčenie 1-6 mesiacov)
5. sexuálneho správania, ktoré vás vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou (posledných 12 mesiacov intímny kontakt s osobou, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v bodoch 1 – 5 pre trvalé vylúčenie)
6. po absolvovaní niektorých úkonov (operácia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch
7. alergického ochorenia, ak máte ťažkosti alebo užívate lieky
8. pravidelného a dlhodobého užívania niektorých liekov
9. pri bežných ochoreniach vyliečiteľných bez následkov, kedy sa bez rizík pre vás a pre pacienta môžete vrátiť k darovaniu krvi, napr. trhanie zubov, malé chirurgické výkony
10. pri poklese zásob železa a hladiny hemoglobínu, prípadne iných odchýlok v krvnom obraze.

Kedy môžete krv opäť darovať?

Krv môžete opäť darovať, ak ste:

 • 2 týždne a viac po doužívaní antibiotík
 • 2 týždne (najmenej) bez zvýšenej teploty, bez príznakov ochorenia, po chrípke
 • 1 mesiac po preventívnom očkovaní vakcínami s oslabenými vírusmi a baktériami (BCG, žltá zimnica, rubeola, osýpky, poliomyelitída, očkovanie proti thýfu, cholere)
 • bez obmedzenia, ak ste zdravý, prípadne 1-2 týždne, po preventívnom očkovaní vakcínami s neaktívnymi alebo usmrtenými vírusmi a baktériami (chrípka), vakcínami obsahujúcimi anatoxíny (tetanus, záškrt), vakcinami proti hepatitíde A, vakcínami proti kliešťovej encefalitíde a besnote (ak ste zdravý, nemáte ťažkosti a neboli ste vystavený riziku nákazy)
 • 2 týždne (minimálne), lepšie 1 mesiac po očkovaní vakcínami proti hepatitíde B
 • 3 dni po zubnom ošetrení (vŕtanie, trhanie zubu)
 • 2 týždne bez hnačky a horúčky
 • aktuálne bez herpesu
 • aktuálne mimo menzes, tehotenstvo a dojčenie
 • 6 mesiacov po operačnom zákroku
 • 6 mesiacov po akupunktúre, tetovaní a piercingu
 • 6 mesiacov po transfúzii krvi
 • 6 mesiacov po endoskopickom vyšetrení (gastrofibroskopia, rektoskopia, cystoskopia, vnútrožilová kanylácia)
 • 6 mesiacov po pôrode alebo ukončení tehotenstva a bez kojenia
 • 1 mesiac po návrate z Kanady, Egypta, Portugalska (West Nile vírus)
 • 1 mesiac po návrate z Ázie (SARS) alebo z iných oblastí podľa aktuálnej epidemiologickej situácie
 • 6 mesiacov po návrate z tropických oblastí (malária)
 • 6 mesiacov po návrate z oblasti s rizikom prenosu ZIKA
 • 6 mesiacov po pohryznutí alebo zranení, po kontaminácii rany cudzou krvou
 • 6 mesiacov po pasívnej imunizácii ľudským imunoglobulínom
 • 1 rok po vystavení rizika kliešťovej encefalitídy
 • 1 rok po pohryznutí zvieraťom podozrivým z besnoty

Lieky, ktoré je dovolené užívať:

 • Vitamíny
 • Hormonálna antikoncepcia
 • Postmenopauzálna a substitučná hormonálna liečba
 • Hypnotiká užívané pred spaním
 • Príležitostne užívané analgetiká, antipyretiká
 • Lieky na vysoký tlak, pokým nie sú v trojkombinácii (rozhodne transfúzny lekár)
 • Levotyroxín pri zníženej funkcii štítnej žľazy
 • Antihistaminiká
 • Lieky na zníženie vstrebávania cukru a cholesterolu

Príprava na odber krvi:

Deň pred odberom treba vypiť dostatočné množstvo tekutín (2,5 – 3 l), jesť ľahkú nemastnú stravu. Ráno vypiť aspoň 0,5 l nealko nápojov a zjesť ľahké raňajky (pečivo, džem, med, ovocie, zeleninu), nejesť mliečne výrobky, údeniny a podobne. V žiadnom prípade nehladovať!!

Neodporúčame prísť po fyzickej alebo psychickej záťaži (večer pred odberom vynechajte namáhavé tréningy, posilňovňu). Nie je vhodné darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej (+/- 3 dni). Večer, ráno alebo podľa odporúčenia transfúziologického lekára vynechajte lieky, ktoré užívate pravidelne (okrem levotyroxínu).

Priebeh odberu krvi:

Zdržíte sa približne 2,5 hodiny. Jednotlivé kroky nasledujú za sebou:
1. zaevidovanie darcu v evidencii darcov
2. vyplnenie dotazníka darcu krvi v čakárni darcov, občerstvenie (čaj, pečivo)
3. odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu, príp. orientačne vyšetrenie krvnej skupiny
4. lekárske vyšetrenie
5. umytie a dezinfekcia rúk a lakťových jamiek oboch rúk v predodberovej miestnosti
6. samotný odber krvi
7. odovzdanie dokumentácie v evidencii darcov pri odchode a vystavenie potrebných potvrdení
8. občerstvenie v hodnote 75% bežného stravného v nemocničnej jedálni. Varená strava je štandardným občerstvením, ale darca si môže zvoliť aj balíček, čo treba vopred nahlásiť.

Lekárske vyšetrenie prebieha súbežne v dvoch vyšetrovniach. V snahe lepšej predodberovej organizácie sú darcovia vyšetrovaní podľa párneho a nepárneho odberového čísla. Po vyšetrení a prepustení k odberu lekárom nasleduje samotný odber. Pred ním je darca povinný umyť si ruku dezinfekčným mydlom do nadlaktia a vysušiť. Umyté miesto znova neprekrývať oblečením.

Samotný odber krvi trvá cca 10 minút. Objem odobratej krvi je 400 – 500 ml, čo je pre darcu neškodné.

Objem krvnej straty sa doplní za 24 hodín, strata červených krviniek a krvného farbiva – hemoglobínu za 2 týždne (odberom klesne hladina hemoglobínu asi o 10g/l, ale vždy je ešte normálna). Strata železa sa doplní za cca 2 mesiace. Po odbere a u pravidelných darcov je dôležité mať vyváženú stravu, prijímať dostatok potravín bohatých na železo. Vstrebávanie železa podporuje kyselina listová obsiahnutá v čerstvej zelenine (vhodná príloha k jedlu). Zoznam potravín bohatých na železo uvádzame následne v tabuľke.

Približne v 1 – 3 % odberov sa môžu vyskytnúť komplikácie. Ide prevažne o hematómy (modriny) alebo prechodné stavy slabosti, závratov a nevoľnosti. Pri odbere sa používa výlučne jednorazový zdravotnícky materiál a uzavretý systém odberových vakov, ktoré zabezpečujú vašu bezpečnosť, ako aj bezpečnosť odobratej krvi pred prípadnou kontamináciou. Počas procesov odberu je vhodné používať dezinfekčné prostriedky na ruky, minimálne v čase príchodu, odchodu a po použití toalety.

Po odbere odporúčame nahradiť stratu zvýšeným príjmom tekutín a občerstviť sa. Neodporúčame zvýšenú fyzickú alebo psychickú námahu nasledujúcich 12 hodín. Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri riadení motorového vozidla, rozhodne neodporúčame viesť vozidlo bezprostredne po odbere krvi.

Spracovanie odobratej krvi:

Odobratú krv spracujeme na masu červených krviniek, plazmu, prípadne krvné doštičky. Červené krvinky sa využívajú pri liečbe chudokrvnosti, pri stratách krvi po úraze a pri operáciách pacientov. Plazma sa podáva pacientom pri poruchách zrážanlivosti krvi, príp. na doplnenie strát objemu krvi alebo sa ďalej spracováva a vyrábajú sa z nej špeciálne lieky ako sú imunoglobulíny, faktory zrážania, atď.

Aké vyšetrenia vám urobíme?

Pred odberom vám vyšetríme krvný obraz a zmeriame tlak krvi, prípadne teplotu. V odobratej krvi vyšetríme krvnú skupinu, povrchový antigén vírusu hepatitídy B (HBsAg), protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV), protilátky proti vírusu AIDS (anti-HIV), testy na syfilis, pečeňový enzým ALT a skríning protilátok proti červeným krvinkám. O výsledkoch týchto vyšetrení Vás budeme informovať iba v prípade, že by ovplyvnili vašu spôsobilosť k darovaniu krvi alebo ak budú potrebné doplňujúce vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú zabrániť prenosu infekčných ochorení darovanou krvou. Niekedy, najmä v prípade čerstvej infekcie, môžu byť výsledky negatívne, tzv. diagnostické okno, pričom infekcia sa môže preniesť darovanou krvou na príjemcu transfúzie. Preto je potrebné, aby ste pravdivo odpovedali na každú otázku v dotazníku. Pri nejasnostiach sa môžete poradiť s lekárom nášho oddelenia. V prípade zatajenia niektorých skutočností vystavujete príjemcov transfúzie riziku infekcie. Z každého odberu povinne odkladáme arbitrážnu vzorku, ktorú skladujeme minimálne 10 rokov.

Ak po odbere do jedného mesiaca ochoriete na infekčné ochorenie, je potrebné ihneď informovať naše pracovisko, aby nedošlo k použitiu Vašej krvi.
Rovnako nás informujte aj v prípade, že došlo k takej zmene Vášho zdravotného stavu, ktorá by znamenala, že Vaša krv nie je vhodná pre pacienta.

Samovylúčenie z odberu:

Darovanie krvi nie je spôsobom otestovať sa na infekčné ochorenia. Ak ste darovali krv za týmto účelom, využite možnosť samovylúčenia.
Ak ste si pred odberom, počas odberu, prípadne po odbere uvedomili, že Vaša krv nie je vhodná k podaniu, máte možnosť samovylúčenia bez toho, aby sa Vás niekto pýtal na dôvod. V tomto prípade vyplňte tlačivo na samovylúčenie, ktoré nájdete v plastových zásuvkách s informáciami pre darcov na stole v čakárni, vhoďte ho do schránky umiestnenej pred evidenciou darcov a z oddelenia odíďte.

Kontrola sprievodných dokladov:

Ku každému odberu Vám poskytujeme Evidenčnú kartu darcu so základnými osobnými údajmi a odberoch, ktorá poskytuje informáciu pre nás, ale aj pre Vás. Preto Vás žiadame o jej kontrolu, hlavne čo sa týka informácií o evidovaných bezplatných odberoch, adrese, poisťovni, telefónneho čísla atď., aby sme evidovali správne a aktuálne údaje.
Nezrovnalosti prosíme nahlásiť v evidencii darcov.

Podľa párneho a nepárneho čísla odberu (číslo odberu je uvedené v evidenčnej karte k danému dátumu a na dotazníku darcu) vstupujete do jednotlivých vyšetrovní na lekárske vyšetrenie.

Ochrana Vašich osobných údajov:

Výsledky laboratórnych testov, ako aj Vami poskytnuté osobné údaje, podliehajú povinnej mlčanlivosti a zásadám lekárskeho tajomstva. Prístup k nim majú len autorizované osoby. Údaje ďalej neposkytujeme, čím zabraňujeme neoprávnenému zneužívaniu vašej totožnosti, údajov o vašom zdravotnom stave, ako aj o výsledkoch vykonaných skúšok. Odber, spracovanie aj expedícia transfúznych liekov prebieha pod jedinečným odberovým číslom, takže pre prijímateľa ste anonymným darcom, ale s možnosťou spätnej väzby. Dokumentácia o sledovaní transfúznych liekov sa uchováva najmenej 30 rokov.

Na vyžiadanie poskytujeme Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a údaj o počte odberov) len regionálnej komore SČK za účelom oceňovania darcov.

Oceňovanie darcov- udeľovanie Jánskeho plakety:

Plakety udeľuje SČK 1x ročne v mesiaci september (druhá polovica mesiaca) darcom, ktorí v danom období dosiahli stanovený počet bezplatných odberov. V našom regióne údaje o darcoch zhromažďuje územný spolok SČK v Prievidzi, ktorý na udeľovanie plakiet darcov krvi aj pozýva a pripravuje akt oceňovania. Darca nemusí vyplňovať návrh na udelenie plakety. Prípadné nezrovnalosti rieši darca osobne, telefonicky alebo elektronicky priamo s pracovníkmi pobočky SČK v Prievidzi.
Kontakty: 046/5422 819, +421 903 558 925, email: prievidza@redcross.sk
Adresa: Staničná 2, Prievidza.

Plaketa

Ženy

Muži

Bronzová plaketa

10

10

Strieborná plaketa

20

20

Zlatá plaketa

30

40

Diamantová plaketa

60

80

Medaila prof. Kňazovického

80

100

Autotransfúzie

Je možné, že Vám váš ošetrujúci lekár pri plánovanej operácii navrhne autotransfúziu. Je to alternatívna forma transfúzie, darovanie krvi „sám sebe“.
Po dohode s lekárom HTO je možné tento odber realizovať nasledovne:

 • Pacient/darca musí mať písomné odporučenie na autotransfúziu a určený dátum operácie a určené ZZ.
 • Pacient/darca musí mať pred prvým odberom zrealizované interné predoperačné vyšetrenie.
 • Obvodný lekár zaistí cez DZS vozidlo na prevoz krvi do nemocnice, kde bude operácia realizovaná (v termíne Vášho prijatia na hospitalizáciu).
 • Odbery krvi sa realizujú nasledovne: 1. odber sa plánuje cca 14 dní pred nástupom na operáciu a 2. odber 5 až 7 dní pred nástupom na operáciu (pri potrebe zaistenia 2 T.U. krvi). Životnosť krviniek je cca 1 mesiac po odbere.
 • Pacient/darca nesmie  trpieť chudokrvnosťou, ani zápalovým ochorením, čo skontroluje obvodný lekár.
 • Na termíne odberov krvi je potrebné sa u nás dohovoriť. Realizujú sa v utorok.

 

Potraviny bohaté na železo (v mg/100 g):

Cereálie

 

Vnútornosti

 

Sušené ovocie

 

Zelenina

 

Sušienky

2,0

Jahňacia pečeň

10,0

Mandle

4,2

Kel

2,2

Kukuričná múka

2,0

Hovädzia pečeň

10,0

Arašidy

4,0

Žerucha

2,5

Celozrnný chlieb

2,0

Hovädzí jazyk

3,5

Slivky

2,9

Špenát

4,0

Sójová múka

12,0

Ľadviny

5,7

Sušené figy

3,0

Zemiaky

1,3

 

 

Mozoček

2,8

Orechy

2,3

 

 

Mäsové výrobky

 

Strukoviny

 

Mäso

 

Ryby a pod.

 

Jaternice

2,1

Bôb

9,0

Konské mäso

7,0

Mušle

4,5

Husacia pečeň

5,5

Hrach

6,0

Hovadzie mäso

5,5

Sardinky

3,2

Trvanlivé salámy

5,0

Fazuľa

8,5

Chudé mäso

2,1

Údené ryby

2,2

Pečeňová paštéta

8,7

Biela fazuľa

6,7

Hydina

2,0

Morské ryb

1-2

 

 

Šošovica

7,1

Diviačie mäso

2,2

 

 

Iné potraviny

 

 

 

 

 

 

 

droždie

4,9

 

 

 

 

 

 

pohánka

7,1

 

 

 

 

 

 

Šípkový pretlak

7,7

 

 

 

 

 

 

hrozienka

3,5

 

 

 

 

 

 

Kakaový prášok

12,0

 

 

 

 

 

 

Kokos mletý

10,0

 

 

 

 

 

 

mak

12,0

 

 

 

 

 

 


Za pochopenie a aktívny prístup k darcovstvu krvi všetkým ď a k u j e m e.


V prípade nejasností, môžete kedykoľvek požadovať odpoveď na akúkoľvek otázku súvisiacu s odberom. Radi vám odpovedia lekári a iní pracovníci nášho pracoviska.


Za transfúzne oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach primárka MUDr. Lívia Harmatová a vedúca laborantka Mgr. Bošková Dana.

Revízia: 5/2020

 

Dokumenty na stiahnutie