OTM - otomikroskopia - mikroskopické vyšetrenie uší s paracentézou (drobný nárez na blane bubienka) a prípadne zavedením drenážnych trubičiek do blany bubienka

Čo tento zákrok vyrieši Operácia sa vykonáva pri poruchách prevzdušňovania stredného ucha a pri dlhotrvajúcom zápale s tvorbou tekutiny v strednom uchu, spôsobujúcom zaľahnutie v uchu, poruchu sluchu, opakové zápaly. Na dlhodobé odvádzanie tekutiny zo stredného ucha sa do bubienka vkladá drenážna trubička.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje kompletné predoperačné vyšetrenia. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je deň po operácii.
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje v celkovej anestézii a predchádza ho kompletné predoperačné vyšetrenie. U detí je tento výkon často spojený s odstránením nosovohltanovej mandle. Po výkone je potrebný pokojový režim a u detí vylúčenie z kolektívu v trvaní do 1 týždňa. Dôležité je zabrániť kontaktu uší s vodou minimálne do kontrolného vyšetrenia po 10 - 14 dňoch.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.