• Hlavná stránka >
  • Jednodňová zdravotná starostlivosť >
  • Odložená operácia zlomenín končatín, kľúčnej kosti, AC luxácie - akromioklavikulárna luxácia (klinický stav, keď po úraze dôjde k čiastočnému alebo úplnému roztrhnutiu väziva a vonkajšia časť kľúčnej kosti vyskočí z kĺbu a "trčí" nad ramenom)

Odložená operácia zlomenín končatín, kľúčnej kosti, AC luxácie - akromioklavikulárna luxácia (klinický stav, keď po úraze dôjde k čiastočnému alebo úplnému roztrhnutiu väziva a vonkajšia časť kľúčnej kosti vyskočí z kĺbu a "trčí" nad ramenom)

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa upráví postavenie zlomeniny a osteosyntetickým materiálom sa stabilizujú úlomky zlomeniny.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi (interné vyšetrenie s EKG, RTG pľúc, anestéziologické vyšetrenie). Na výkon pacient prichádza v deň operácie. Od polnoci pred operáciou je pacient nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon prebieha v celkovej anestézii a predchádza ho predoperačné vyšetrenie (anestéziologické a interné) realizované v ten istý deň. Pacient je hospitalizovaný do nasledujúceho dňa.
Doplňujúce informácie Doniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára + RTG dokumentáciu. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Výkon nie je spoplatnený s výnimkou pacientov v pozícii samoplatcov.
Ako sa objednať Na výkon sa objednáva osobne na traumatologickej ambulancii NsP Bojnice formou individuálneho vyšetrenia pacienta. Informácie na tel. č: 046/5112261.