IGL - lekárske ukončenie tehotenstva

Čo tento zákrok vyrieši Výkon sa robí na vlastnú žiadosť pacientky. V prípade pacientky, ktorá je mladšia ako 18 rokov, musí byť v doprovode zákonného zástupcu. Zákrok je spoplatnený podľa aktuálnej smernice dostupnej na našej web stránke. Výkon nie je spoplatnený v prípade, že sa jedná o interupciu zo zdravotných dôvodov.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi (interné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie). Na hospitalizáciu pacientka prichádza v deň zákroku. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno. Pacientku je možné prepustiť domov v deň zákroku.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po absolvovaní predoperačných vyšetrení. Dutina maternice sa odsaje.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Pacientka je prepustená domov 3 hodiny po výkone, je nutné sa dostaviť na USG vyšetrenie o týždeň na naše pracovisko. Výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacientky v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.