Operácie nádorov mihalnice a spojovky

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa odstraňujú menšie nádory (zhubné i nezhubné) na koži mihalníc, v oblasti obočia a na spojovke oka. Tieto sa potom odosielajú na histologické vyšetrenie na určenie ich typu.
Príprava na zákrok Pred výkonom nie je potrebná špeciálna príprava, len u pacientov s antikoagulačnou liečbou je potrebná jej úprava podľa internistu.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v lokálnej anestéze. Pacient prichádza v deň zákroku a po ňom odchádza domov. Týždeň po operácii príde na vybratie stehov.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. Výkon z kozmetických dôvodov je spoplatnený podľa platného cenníka. Pacient v pozícii samoplatcu hradí celý výkon.
Ako sa objednať Pacienta odosiela na výkon spádová očná ambulancia. Telefonický kontakt na očnú ambulanciu NsP Bojnice: 046/5112330, resp. 046/5112354.