Laparoskopia diagnostická - endoskopické vyšetrenie dutiny brušnej - pri zákroku sa zavedie kamera do dutiny brušnej malým vpichom v mieste pupku a zrakom sa skontrolujú pomery v malej panve

Čo tento zákrok vyrieši Pri operácii je možné diagnostikovať napr. cysty vaječníkov, zrasty v brušnej dutiny, ložiská endometriózy (prítomnosť sliznice dutiny maternice na iných miestach, kde sa bežne nevyskytuje), extrauterinnú graviditu (tehotenstvo mimo maternice), myómy maternice (svalové uzlíky v stene), torziu cysty (obtočenie cysty okolo pozdĺžnej osi), prederavenie maternice, príčinu sterility.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia. Na hospitalizáciu pacientka prichádza v deň zákroku, resp. deň vopred podľa zdravotného stavu. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom). Po dezinfekcii brucha sa v okolí pupka vykoná zárez a brušná dutina sa vyplní plynom CO2, zavedie sa kamera a zrakovou kontrolou sa zhodnotia pomery v brušnej dutine a malej panve. Pri náleze patologického procesu je možnosť prostredníctvom bočných vpichov vykonať rôznorodé zákroky, odobrať vzorky.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Pacientka je hospitalizovaná minimálne do druhého dňa, pokiaľ nenastúpia vetry, o 7 dní sa pacientka dostaví na výber stehov. Špeciálny šetriaci režim nie je nutné dodržiavať. Zákrok nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcov.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.