Excízia/ extirpácia tumorov slinných žliaz - odstránenie patologických útvarov slinných žliaz alebo celej slinnej žľazy

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa odstraňujú nádorové zmeny slinných žliaz, príp. pri postihnutí celej slinnej žľazy patologickým procesom sa odstraňuje celá slinná žľaza. Výkon slúži na zistenie zhubnosti a nezhubnosti daného útvaru.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje kompletné predoperačné vyšetrenia. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je podľa hojenia rany, najčastejšie na 2. pooperačný deň.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje najčastejšie v celkovej anestézii a predchádza ho predoperačné vyšetrenie. Po operácii je operačná rana krytá obväzom a denne sa preväzuje. Po prepustení sa rana ošetruje odvarom z repíka alebo iných liečivých rastlín. Kontrolné vyšetrenie s odstránením stehov nasleduje 7. deň po operácii.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.