Excízia/ resekcia tumorov ušnice - odstránenie nádorov ušnice

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa odstraňujú menšie nezhubné ale aj zhubné nádory v oblasti ušnice a určuje sa ich zhubnosť, resp. nezhubnosť.
Príprava na zákrok Pred zákrokom je potrebné predoperačné vyšetrenie. Na výkon v lokálnej anestézii pacient prichádza v deň operácie a prepustený je podľa hojenia rany najčastejšie v rovnaký deň alebo deň po operácii. Pacient nie je výrazne limitovaný v pracovnej činnosti.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje najčastejšie v lokálnej anestézii. Pacient prichádza na operáciu s predoperačným vyšetrením v deň výkonu, nemusí byť nalačno. Po prepustení príde na kontrolu a odstránenie stehov 7. deň po operácii.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.