Odborné články

Ventilačný manažment dynamickej hyperinflácie u pacienta s hyperkapnickou respiračnou insuficienciou pre CHOCHP

25.7.2018
Neinvazívna pozitívna pretlaková ventilácia (NIPPV) pacienta s hypoxemicko-hyperkapnickým respiračným zlyhaním sa dostáva do popredia záujmu u nás na Slovensku ako aj v susedných Čechách.

Škúlenie

25.7.2018
ŠKÚLENIE (STRABISMUS) sa vyskytuje pomerne často. Je ním postihnutých asi 7 % všetkých detí.

Oko a cukrovka

25.7.2018
DIABETICKÁ RETINOPATIA je ochorenie sietnice, spôsobené diabetom – cukrovkou. Je hlavnou príčinou slepoty

Zelený zákal

25.7.2018
ZELENÝ ZÁKAL (glaukóm) je závažná chronická choroba očí. Postihuje približne 1,58% slovenskej populácie.

Sivý zákal

25.7.2018
SIVÝ ZÁKAL (katarakta) je ochorenie, ktoré postihuje zväčša starších ľudí.

Edukácia rodiny a pacienta pri aplikácii stravy a tekutín cez PEG

25.7.2018
Pri ošetrovaní chorých, najmä imobilných, môže byť znížený príjem tekutín a stravy cez ústa, alebo absolútna

Edukácia rodiny a pacienta pri aplikácii stravy, tekutín sondou

25.7.2018
Pri ošetrovaní chorých, najmä imobilných, môže byť znížený príjem tekutín a stravy cez ústa, alebo absolútna porucha prehĺtania.

Edukácia pacienta s parkinsonovou chorobou o rehabilitačných cvičeniach v domácom prostredí.

25.7.2018
Parkinsonova choroba - je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, - vzniká v dôsledku degenerácie určitých oblastí mozgu zodpovedných za koordináciu

Laparoskopické operácie vo všeobecnej chirurgii

25.7.2018
Laparoskopické operovanie umožnil až technický rozvoj miniatúrnej televíznej kamery, ktorá poskytuje obraz vysokej kvality.

Miniinvazívna metóda operácie prietrží v oblasti slabiny alebo brušnej steny

25.7.2018
Hlavnou výhodou laparoskopickej operácie prietrží je výrazne kratšie obdobie potrebné na zotavenie pacienta.

Nová metóda operácie varixov dolných končatín

25.7.2018
V apríli 2009 sme zavedli do praxe novú operáciu varixov dolných končatín.

Edukácia pacienta s cievnou mozgovou príhodou

25.7.2018
Starostlivosť o pacienta s CMP je náročná a dlhodobá, a preto je dôležité hneď na začiatku získať ho pre aktívnu spoluprácu.