Nová metóda operácie varixov dolných končatín

V apríli 2009 sme zavedli do praxe novú operáciu varixov dolných končatín. Ide o miniinvazívnu metódu liečby s využitím tenkej sondy, ktorá sa zavádza do postihnutej cievy a pôsobením rádiofrekvenčnej energie spôsobuje jej zánik.

Kŕčové žily sú veľmi rozšíreným civilizačným ochorením, ktorým trpí 40 – 60% žien a 20 – 30% mužov. Kŕčové žily sa objavujú v prípade, keď chlopne v žilách nepracujú správne. Krv v žilách sa preto hromadí a zvyšuje sa v nich tlak. Žily strácajú svoju pružnosť, naťahujú sa, rozširujú a vystupujú na povrch. Ak sa prvé príznaky tohto ochorenia včas neliečia, dochádza k jeho rozvoju, objavuje sa pocit „ťažkých nôh“, pocit únavy, opuchy a bolesti dolných končatín. Pri ďalšej progresii ochorenia vznikajú poruchy prekrvenia kože na predkolení a dochádza k tvorbe vredov predkolenia, ktoré predstavujú veľmi nepríjemnú a ťažko zvládnuteľnú komplikáciu.

Ak máte kŕčové žily a rozhodli ste sa podrobiť operačnému zákroku, ktorý odstráni kŕčové žily na dolných končatinách, dovoľujeme si informovať Vás o dvoch spôsoboch liečby tohto ochorenia, ktoré realizujeme v našom zdravotníckom zariadení. Ide o klasickú chirurgickú metódu alebo metódu s použitím medicínskeho prístroja generujúceho rádiofrekvenčnú energiu.

1. KLASICKÁ METÓDA

Pri operácii sa používa štandardné chirurgické inštrumentárium. Kŕčové žily sa odstraňujú pomocou nožov, stripperov. Musia sa robiť chirurgické operačné rany, cez ktoré sa odstraňujú kŕčové žily.

2. RFITT METÓDA

RFITT ( RádioFrekvenčne Indukovaná TermoTerpia) varixov dolných končatín predstavuje vnútrocievny spôsob liečby, pri ktorom sa do lumenu poškodenej cievy zavádza tenká sonda. Princípom rádiofrekvenčnej operácie je tvorba tepelnej energie bipolárnou elektródou na konci sondy, ktorá spôsobuje uzatvorenie poškodenej cievy bez porušenia okolia.

Výhodou RFITT metódy sú výborné estetické výsledky, vysoký pooperačný komfort, rýchly návrat k bežným aktivitám, minimalizácia rizika infekcie, skrátenie doby nevyhnutného nosenia elastickej kompresie dolných končatín, skrátenie doby práceneschopnosti.

Obe metódy sú podobné, čo sa týka vytvorenia operačného prístupu k podkožnému žilovému systému postihnutého varikóznym ochorením. Metóda RFITT však zachováva väčšiu integritu podkožného tkaniva a ako taká je šetrnejšia a má lepší kozmetický efekt. Pacient nie je vystavený vstrebávaniu rozsiahlych hematómov vznikajúcich pri použití klasickej metódy a aj samotný pooperačný priebeh a liečenie je kratšie. O spôsobe a type operačného výkonu výlučne rozhoduje operujúci chirurg. Vždy je však možnosť prekonzultovať daný spôsob vykonania operačného výkonu aj s iným chirurgom. V prvom rade je dôležitá spokojnosť pacienta, čo najlepší výsledok liečby ochorenia a predchádzanie neskorým dôsledkom chronickej žilovej nedostatočnosti, nakoľko samotné varikózne ochorenie povrchového žilového systému nemá len kozmetický, ale hlavne zdravotný dopad.