Vedľajšia hospodárska činnosť

NsP Prievidza na základe vydaných živnostenských oprávnení vykonáva činnosti vo vedľajšej hospodárskej činnosti pre cudzie subjekty vo svojich zariadeniach v týchto oblastiach:

SPAĽOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

V rámci VHČ sa vykonáva aj spaľovanie -zneškodňovanie nebezpečných odpadov v modernej spaľovni HOVAL GG 7 s ponukou zvozu biologického a nebezpečného odpadu. V prípadne záujmu poskytneme vyšpecifikovanie druhov odpadov. - POZASTAVENÉ !!!

STRAVOVANIE

OL VaS poskytuje celodennú stravu pre záujemcov aj počas sviatkov a víkendov v rámci liečebnej výživy.
Je možné využiť stravovanie v nemocničnej jedálni so zabezpečením požadovaného sortimentu diét, vhodné ako súčasť rekondično-rehabilitačných pobytov.

UBYTOVANIE

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prevádzkuje ubytovacie zariadenia – slobodárne bunkového typu (jedna dvojposteľová izba a jedna jednoposteľová izba + spoločné soc. zariadenie) na Školskej ulici v Bojniciach v režime vedľajšej hospodárskej činnosti. Slobodárne slúžia prednostne pre prechodné ubytovanie zamestnancov NsP, v prípade dlhodobého nezáujmu vlastných zamestnancov o ubytovanie je možné vo výnimočných prípadoch za splnenia určených podmienok poskytnúť prechodné ubytovanie aj cudzím jednotlivcom.
Informácie o ubytovaní podá ref. VHČ, tel. 046/5112 338, alebo domovníčka 046/5112 469.

V súvislosti s indexom nárastu cien a nákladov za služby pre ubytovacie zariadenia – slobodárne NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ako prevádzkovateľ týchto zariadení v režime VHČ (vedľajšia hospodárska činnosť), upravuje ceny za ubytovanie a súvisiace poskytované služby v týchto ubytovacích zariadeniach s účinnosťou od 01. 03. 2014 nasledovne:

Ubytovanie - bytové hospodárstvo
miestnosť zamestnanec zam. - partner cudzí
malá izba 35 € -
veľká izba 70 € 85 €
celá bunka 105 € 125 €

Upozornenie:
V Cenníku poskytovaných služieb a tovarov na stiahnutie sa ruší časť 2. Cena za poskytované bývanie mesačne a sa nahrádza uvedenými schválenými zmenami vedením NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.