Odstránenie polypu (výrastku sliznice) krčka maternice

Čo tento zákrok vyrieši Pri zákroku sa odstráni polyp (výrastok sliznice podobajúci sa na bradavičku), ktorý môže byť zdrojom krvácania, príp. osobného diskomfortu napr. pri pohlavnom styku - pri väčších polypoch, u tehotných žien aj pôrodnou prekážkou.
Príprava na zákrok V prípade celkovej anestézy pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia. Pri nekomplikovanom priebehu je možnosť prepustiť pacientku v ten istý deň.
Ako zákrok prebieha Výkon sa môže realizovať v celkovej anestéze alebo bez anestézy, podľa aktuálneho nálezu, po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom) v dĺžke trvania cca 5 minút. Po dezinfekcii rodidiel sa pomocou peánu (chirurgický nástroj podobný nožniciam slúžiaci na zachytenie tkaniva) alebo špeciálnej pinzety zachytí polyp (výrastok sliznice podobajúci sa bradavičke) a točivým pohybom odstráni a odošle sa na histologické vyšetrenie (lekár patologického oddelenia vzorku prehliadne pod mikroskopom). Pri krvácaní je možnosť naloženia stehu na miesto, kde bol polyp prirastený. Zákrok možno vykonávať aj u tehotných žien.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone nie je nutné dodržiavať špeciálny oddychový režim, krvné straty bývajú minimálne. Výsledok histologického vyšetrenia je k dispozícii najskôr o 14 - 21 dní. Po výkone pacientka nie je práceneschopná. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcov.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.