Jednodňová zdravotná starostlivosť

V rámci JZS vykonávame operačné, diagnostické a vyšetrovacie výkony v špecializovaných odboroch: otorinolaryngológia,oftalmológia, gynekológia, urológia, chirurgia, ortopédia a gastroenterológia.

Pacienti sa objednávajú na operačný výkon v príslušnej odbornej ambulancii.  Do dátumu výkonu absolvujú v našom zdravotníckom zariadení všetky predoperačné vyšetrenia - odbery na laboratórne vyšetrenia, RTG pľúc, EKG, interné predoperačné vyšetrenie, alebo detské predoperačné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie. V deň operačného výkonu prídu ráno nalačno na JEDNODŇOVÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ, prípadne na ORL alebo gynekologickú ambulanciu.  Po prijatí podstúpia  plánovaný operačný zákrok na našich dvojročných novovybudovaných moderných operačných sálach. Podľa typu operačného výkonu a typu anestézie, pacienti odchádzajú poučení do domáceho ošetrenia, optimálne v deň výkonu, najneskôr však do 24 hodín ak to ich pooperačný stav umožňuje.    

Najväčším benefitom pre pacienta v našej JZS je zabezpečenie nepretržitej odbornej zdravotnej starostlivosti v urgentných medicínskych odboroch v prípade výskytu akýchkoľvek komplikácií.


Vedúca sestra: PhDr. Martina Vážanová, MPH

tel. číslo: 046/5112595 

Adenotómia - odstránenie nosovohltanovej mandle, Endoskopická adenotómia - endoskopické odstránenie nosovohltanovej mandle (pod kontrolou optiky)

20.7.2018
Operáciou sa odstraňuje patologicky zväčšené tkanivo nosovohltanovej mandle spôsobujúce sťažené dýchanie, dýchanie cez ústa, chrápanie, zatekanie hlienov, opakované nádchy a zápaly hrtana a priedušiek.

Aplikácia liekov do sklovca

18.7.2018
Cieľom je zabrániť strate zraku u indikovaných diagnóz.

Artroskopia členkového kĺbu

09.7.2018
Operáciou sa riešia bolestivé stavy v oblasti päty a členkového kĺbu spôsobené degeneratívnym poškodením.

Artroskopia kolena

09.7.2018
Roztrhnutie meniskov, ošetrenie poškodení chrupaviek.

Artroskopia ramenného kĺbu

09.7.2018
Operáciou sa ošetrujú kĺbne plochy ramena, degeneratívne poškodenia väzov a šliach, rozšírenie tzv. subakromiálneho priestoru pod nadpleckovým výbežkom lopatky (acromion).

Bronchoskopia - endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest

09.7.2018
Na našom pracovisku sa bronchoskopia realizuje terapeuticky - liečebne, teda sa pri nej odstraňujú náhle vdýchnuté cudzie telesá v dýchacích cestách spôsobujúce náhle poruchy dýchania, dusenie, kašeľ.

Cerclage - zošitie krčka maternice v tehotenstve

09.7.2018
Zákrok sa vykonáva pri hroziacom predčasnom pôrode pre inkompetenciu krčka (neschopnosť ostať uzatvorený), pred výkonom je nutné odobrať ster z pošvy. V termíne pôrodu sa steh odstraňuje.

Chirurgické narušenie hymenu (panenská blana)

09.7.2018
Zákrok umožní odstrániť prekážku odtoku menštruačnej krvi, prípadne rigidný (tuhý) hymen, ktorý robí ťažkosti pri pohlavnom styku.

DCRS - dacryocystorinosomia - endoskopické (pod kontrolou optiky) otvorenie slzného vaku do nosovej dutiny

09.7.2018
Pri operácii sa endoskopickým prístupom (pod kontrolou optiky) cez nos riešia nepriechodné slzné cesty, otvára sa slzný vak do nosovej dutiny pred miestom jeho uzáveru. Výkon sa koná v spolupráci s očným lekárom, ktorý v rovnakom čase spriechodňuje slzné cesty prístupom cez oko.

Dilatácia krčka maternice a frakcionovaná kyretáž dutiny maternice - postupné rozširovanie krčka maternice, pričom sa zvlášť odoberú vzorky tkaniva z krčka a zvlášť z tela maternice

09.7.2018
Pri zákroku sa odstraňuje nadmerne vysoká sliznica dutiny maternice u pacientiek po menopaze, umožňuje zastaviť nadmerne silné alebo dlhotrvajúce menštruačné krvácanie, umožňuje odobratie vzoriek na histologické vyšetrenie pred plánovanou hysterektómiou - operačné odstránenie maternice.

Direktoskopia - endoskopické vyšetrenie (vyšetrenie optickým prístrojom) hltana a hrtana

09.7.2018
Pri operácii sa endoskopicky (pod kontrolou optiky) vyšetrujú štruktúry hltana a hrtana pri poruchách prehĺtania na zistenie patologického procesu a prípadne sa odoberá aj vzorka na histologické vyšetrenie na ozrejmenie zhubnosti/ nezhubnosti nálezu.

Excízia krčka maternice - operačné vyrezanie alebo odňatie tkaniva vyrastajúceho z krčka maternice

09.7.2018
Odobratie vzorky umožní získať materiál na histologické vyšetrenie, ktoré umožní diagnostikovať nezhubné, tzv. benígne stavy až po skorý záchyt nádorových ochorení. Nádorom postihnuté tkanivo môže byť zdrojom krvácania.

Excízia/ extirpácia tumorov krku - úplné alebo čiastočné odstránenie patologických útvarov krku

09.7.2018
Pri operácii sa odstraňujú rôzne nezhubné nádory - cysty, tukové nádorčeky a lymfatické uzliny pri krvných, infekčných alebo nádorových ochoreniach. Výkon slúži aj na zistenie zhubnosti a nezhubnosti daného útvaru.

Excízia/ extirpácia tumorov slinných žliaz - odstránenie patologických útvarov slinných žliaz alebo celej slinnej žľazy

09.7.2018
Operáciou sa odstraňujú nádorové zmeny slinných žliaz, príp. pri postihnutí celej slinnej žľazy patologickým procesom sa odstraňuje celá slinná žľaza. Výkon slúži na zistenie zhubnosti a nezhubnosti daného útvaru.
<< < 1 2 3 4 5 > >>