Občianske združenia v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach funguje päť občianskych združení, ktorým môžete venovať svoje 2 % či finančný dar. Reč je o občianskom združení Neurológia horného Ponitria, Asclepios, Občianskom združení ZRAK JE ŽIVOT, Interné Bojnice o.z. a Občianskom združení ARO Bojnice. Vďaka vyzbieraným peniazom sa na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, chirurgickom, očnom, internom a neurologickom oddelení zvyšuje štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo pocítia najmä pacienti NsP Prievidza. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú venovať svoje 2 % z dane či finančný dar niektorému z uvedených občianskych združení.

Identifikačné údaje občianskych združení

Názov: Interné Bojnice o.z.
Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 42375266
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2101 1348


Názov: Neurológia horného Ponitria
Sídlo: Neurologické odd., Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 42025672
IBAN: SK39 0200 0000 0023 9302 7851Názov: Asclepios
Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

IČO: 34054375Názov: Občianske združenie ZRAK JE ŽIVOT
Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 37918109
IBAN: SK56 0200 0000 0018 4644 5155
Názov: Občianske združenie ARO Bojnice
Sídlo: OAIM, NsP Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
IČO: 42273617


Názov: Rehabilitácia Bojnice

Nemocničná 2, 971 02 Bojnice

IČO: 54965349

SK22 8330 0000 0026 0263 4827