Odstránenie červovitého prívesku slepého čreva (appendectomia)

Čo tento zákrok vyrieši Operačne sa odstráni slepé črevo, v pooperačnom období je nutný diétny režim cca 1 týždeň s postupným prechodom na plnú stravu. Fyzické šetrenie je vhodné dodržiavať 1 mesiac po operácii.
Príprava na zákrok Pacient prichádza na hospitalizáciu do ambulancie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) o 6:00 hod nalačno. Pacient absolvuje sériu vyšetrení ako odber krvi, RTG vyšetrenie hrudníka, EKG vyšetrenie. Operačné riziko ako aj zhodnotenie celkového zdravotného stavu vykoná lekár v odbore interná medicína a anestéziológ. Po prijateľnom výsledku je pacient uložený na nemocničné lôžko na chirurgickom oddelení, kde ošetrujúci lekár prijme pacienta a v spolupráci so stredným zdravotným personálom pacienta pripravia k operačnému výkonu.
Ako zákrok prebieha Výkon je realizovaný v celkovej anestézii minimálne invazívnou laparoskopickou technikou cez malé otvory v brušnej stene. V určitých prípadoch sa do dutiny brušnej dočasne umiestňuje drén, ktorý odstraňujeme na 1. pooperačný deň. V nevyhnutných prípadoch sa operatér môže rozhodnúť zmeniť laparoskopickú operáciu na klasickú. Operačný výkon trvá približne 20 - 60 minút. Po operácii je pacient prevezený na lôžko jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia. V pooperačnom období pacient dodržiava kľudový a diétny režim. Stehy sa vyberajú na 8. - 10. pooperačný deň. Práceneschopnosť trvá prinbližne 1 - 2 týždne.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Operačný výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na chirurgickej ambulancii NsP Bojnice, kde ambulantný lekár zhodnotí zdravotný stav pacienta, navrhne typ operácie, zaradí pacienta na vzájomne dohodnutý termín operácie. Chirurgická príjmová ambulancia NsP Bojnice - t. č: 046/5112281.