Založenie a odstránenie vnútromaternicového telieska v komplikovaných prípadoch

Čo tento zákrok vyrieši Zákrok umožňuje odstránenie telieska bezbolestne v prípade, že sa to nedá v ambulantných podmienkach a v komplikovaných prípadoch.
Príprava na zákrok Predoperačné vyšetrenie je nutné u pacientky pri celkovej anestéze. Pacientka môže byť prepustená v ten istý deň domov.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze alebo bez anestézy, podľa aktuálneho nálezu. Možné aj RTG vyšetrenie na vizualizáciu vnútromaternicového telieska v prípade, že nie je možné teliesko ambulantne odstrániť.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Špeciálny režim po výkone nie je nutný. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.