• Hlavná stránka >
  • Jednodňová zdravotná starostlivosť >
  • Chromopertubácia s laparoskopickou asistenciou (priechodnosť vaječníkov) - hnedý dezinfekčný roztok sa cez špeciálne zariadenie vpraví do dutiny maternice a kamerou zavedenou do brušnej dutiny sa sleduje prechod tekutiny cez vajcovody

Chromopertubácia s laparoskopickou asistenciou (priechodnosť vaječníkov) - hnedý dezinfekčný roztok sa cez špeciálne zariadenie vpraví do dutiny maternice a kamerou zavedenou do brušnej dutiny sa sleduje prechod tekutiny cez vajcovody

Čo tento zákrok vyrieši Zákrok umožňuje diagnostikovať tubárny typ sterility (stav, kedy nepriechodnosť vajcovodov bráni otehotnieť), resp. spriechodniť vajcovody.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi (interné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie). Na hospitalizáciu pacientka prichádza v deň zákroku. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno. Pacientku je možné prepustiť domov na nasledujúci deň.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom). Po dezinfekcii brucha sa v okolí pupka vykoná zárez a brušná dutina sa vyplní plynom, zavedie sa kamera a opticky sa zhodnotia pomery v brušnej dutine a malej panve. Vizualizujú sa vajcovody. Prostredníctvom špeciálneho zariadenia sa do maternice prístupom cez pošvu vstrekne farebná látka a sleduje sa jej prechod až do vyústení vajcovodov do brušnej dutiny - sleduje sa ich priechodnosť.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone sa nevyžaduje špeciálny režim, pacientka sa dostaví na výber stehov o 7 dní. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.