Zriaďovateľ NsP

erb tskAdresa:
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Telefón: 032 / 6555 811 (sekretariát riaditeľa Úradu TSK)
Fax: 032 / 6555 909
E-mail: info@tsk.sk
Web:www.tsk.sk

Štatutár: Ing. Jaroslav Baška , tel.: 032 / 6555 911, e-mail: predseda@tsk.sk

Vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci: PhDr. Elena Štefíková, MPH,
tel.: 032 / 6555 152, mobil: 0901 918 183, e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

ZAMESTNANCI:

PhDr. Gabriela Opršalová Sestra samosprávneho kraja
PharmDr. Miroslava Šinková Farmaceut samosprávneho kraja
Mgr. Zuzana Stratená Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmáci
Mgr. Kristína Gruca Gabrišová
Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Mgr. Lucia Václavová
Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Mgr. Lucia Baďurová
Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Mgr. Veronika Piovarčiová
Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie
Ing. Zuzana Kotásková Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmáci
Mgr. Gabriela Kiselová
Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmáci
Mgr. Jana Trokanová Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmáci