Vyčistenie dutiny maternice pre patologickú graviditu - tehotenstvo, pri ktorom sa v dutine maternice nevyvinie plod alebo plod je poškodený

Čo tento zákrok vyrieši Zákrok sa vykonáva pri missed abortion (zadržaný potrat), anembryomole (stav, keď sa v dutine maternice nevyvinie plod), pri reziduách (pozostatky) po spontánom potrate.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia. Na hospitalizáciu pacientka prichádza v deň zákroku, resp. deň vopred. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom) v dĺžke trvania cca 10 minút. Po dezinfekcii rodidiel sa pomocou dilatátorov spriechodní krčok maternice, odoberie sa zvlášť vzorka z dutiny maternice a odošle sa na histologické vyšetrenie (lekár patologického oddelenia vzorku prehliadne pod mikroskopom). Dutina maternice sa odsaje.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone sa na našom pracovisku vykoná USG (sonografia) kontrola. Výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacientky v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.