Telefóny a emaily

Telefóny a emaily

Riaditeľstvo, vedenie NsP

Sekretariát riaditeľa - Mgr. Katarína Vidová
Sekretariát námestníkov - Eva Horváthová
Námestník pre ETÚ - Ing. Miroslava Lojšková, MBA
Námestníčka pre OS - PhDr. Martina Vážanová, MPH
Námestník pre LPS - MUDr. Richard Zachar, MPH

Odbory a oddelenia

Právne oddelenie - Mgr. Andrej Medveď
Oddelenie kontroly, sťaž. a informácii - Ing. Michal Klátik
Vedúca odboru RĽZ - Ing. Silvia Dvorská
Oddelenie sociálnych služieb
Referát marketingu - Bc. Sylvia Rajnohová
Spracovanie došlých faktúr
Referent pre SoZ - Bc. Diana Seifertová
Personálne oddelenie
Útvar krízového riadenia

Ostatné

Verejná lekáreň
Vedúca verejnej lekárne - Mgr. Martina Liptáková
Kancelária nemocničného kaplána
ÚKR (kryt/objekt)
Archív - Mgr. Katarína Vidová
Zasadačka RNsP

Spoločné stanice

Ošetrovňa JZS
Recepcia JZS
Vedúca sestra JZS - PhDr. Martina Vážanová, MPH
Karanténne oddelenie - RECEPCIA
Karanténne oddelenie
Chodba pod nemocnicou
Pohotovostný telefón TÚ
Hlásenie úrazu, technik BOZPO
Pracovisko manipulantky
Vrátnica
Telefonna ústredňa
Hlásenie požiaru

Dialýza

Nefrologická ambulancia prízemie B
Dialyzačná sála + sestra