• Hlavná stránka >
  • Jednodňová zdravotná starostlivosť >
  • Operácia cýst (guľovitá dutinka vyplnená tekutinou, hlienom) a abscesov (dutinky oddelené od okolia puzdrom a vyplnené hnisom) Bartholiniho žľazy (párová žliazka sa nachádza v oboch veľkých pyskoch ohanbia a slúži na zvlhčovanie pošvy)

Operácia cýst (guľovitá dutinka vyplnená tekutinou, hlienom) a abscesov (dutinky oddelené od okolia puzdrom a vyplnené hnisom) Bartholiniho žľazy (párová žliazka sa nachádza v oboch veľkých pyskoch ohanbia a slúži na zvlhčovanie pošvy)

Čo tento zákrok vyrieši Pri drenáži abscesu (postupnom vyprázdňovaní) sa odstraňuje zdroj výraznej bolestivosti, teploty, pacientka je prekrytá antibiotickou clonou. Nezanedbateľný je aj lepší kozmetický efekt po odstránení cysty.
Príprava na zákrok V prípade celkovej anestézy pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia (interné a anestéziologické vyšetrenie). Pred výkonom je pacientka nalačno. V prípade abscesu sa výkon robí priamo na oddelení, nie na operačnej sále, pacientka môže piť a jesť pričom súčastne prebieha liečba antibiotikami.
Ako zákrok prebieha Výkon sa môže realizovať v celkovej anestéze alebo bez anestézy, podľa nálezu abscesu (hnisavé ložisko) či cysty, po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení. V prípade abscesu sa po znecitlivení chladom skalpelom (chirurgický operačný nôž) vytvorí otvor do abscesu a vypláchne peroxidom vodíka (slúži na dezinfekciu ), zavedie sa drén (tenký gumový pásik, pozdĺž ktorého hnis samovoľne vyteká a tým sa absces vyprázdňuje) na odvádzanie hnisu. Pri cyste sa po narezaní povrchu odstráni celá cysta aj s výstelkou (blana, ktorá tvorí puzdro cysty) v celkovej anestéze. Odosiela sa na histologické vyšetrenie.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone v prípade abscesu je nutné pokračovanie v antibiotickej liečbe, vhodné je len sprchovanie nie kúpanie, vyvarovať sa správaniu, ktoré by viedlo k rozkrvácaniu, resp. zaneseniu infekcie. Dĺžka hospitalizácie závisí od nálezu cca 4 - 5 dní. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcov.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.