Tonzilotómia - čiastočné odstránenie podnebných mandlí

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa odstraňuje časť zväčšených podnebných mandlí pri zúžení hltanovej úžiny (pri ťažkostiach s dýchaním, prehĺtaním).
Príprava na zákrok Pred zákrokom podľa typu anestézie pacient absolvuje predoperačné vyšetrenia. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je na 2. pooperačný deň.
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje v lokálnej alebo celkovej anestézii a predchádza ho predoperačné vyšetrenie podľa typu anestézie. U detí je tento výkon často spojený s odstránením nosovohltanovej mandle. Po výkone je dôležitý pokojový režim bez fyzickej aktivity trvajúci podľa stavu 2 - 3 týždne, niekoľko dní kašovitá strava, výplachy dutiny ústnej. Kontrola nasleduje 2 týždne po operácii.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.