Projekty EÚ

Plán obnovy a odolnosti

21.6.2023
Názov projektu: Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení

Integrovaný regionálny operačný program

20.6.2023
Názov projektu: Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID- 19 v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach