Operácia slabinovej prietrže (pruhu) - hernia inguinalis

Čo tento zákrok vyrieši Operačne sa odstráni vak pruhu, pri klasickej operácii sa vytvorí plastika z priľahlých svalových a šlachových štruktúr slabiny. Pri laparoskopickej technike sa na miesto plastiky z vnútornej strany brušnej steny vkladá sieťka, ktorá bráni opätovnému vytvoreniu pruhu. Po operácii je nutný kľudový režim minimálne mesiac po operácii, rekonvalescencia po klasickej operácii trvá dlhšiu dobu.
Príprava na zákrok Pacient prichádza na hospitalizáciu do ambulancie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) o 6:00 hod nalačno. Pacient absolvuje sériu vyšetrení ako odber krvi, RTG vyšetrenie hrudníka, EKG vyšetrenie. Operačné riziko ako aj zhodnotenie celkového zdravotného stavu vykoná lekár v odbore interná medicína a anestéziológ. Po prijateľnom výsledku je pacient uložený na nemocničné lôžko na chirurgickom oddelení, kde ošetrujúci lekár prijme pacienta a v spolupráci so stredným zdravotným personálom pacienta pripravia k operačnému výkonu.
Ako zákrok prebieha Výkon je realizovaný v celkovej alebo regionálnej anestézii. Rozlišujeme operačný výkon klasický a laparoskopický. Typ operácie určuje operatér. Pri klasickej operácii je rez vedený priamo nad postihnutou stranou. Pruh sa odstráni klasickou operačnou technikou a vytvorením plastiky slabinového kanálu. Pri laparoskopickej operácii sa operácia uskutočňuje cez malé rezy v brušnej stene. Výkon je realizovaný miniinvazívnou technikou v dutine brušnej, kde sa odpreparuje vak pruhu a na defekt v brušnej stene sa fixuje sieťka. V nevyhnutných prípadoch sa operatér môže rozhodnúť zmeniť laparoskopickú operáciu na klasickú. Operácia trvá približne 30 - 60 minút. Po operácii je pacient uložený na lôžko chirurgického oddelenia. Pri laparoskopickej operácii je pacient sledovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia. Stehy sa vyberajú na 8. - 10. pooperačný deň. Pacient by mal mať kľudový režim minimálne 1 mesiac od operácie. Dĺžka práceneschopnosti je individuálna, trvá približne 2 - 4 týždne.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Operačný výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na chirurgickej ambulancii NsP Bojnice, kde ambulantný lekár zhodnotí zdravotný stav pacienta, navrhne typ operácie, zaradí pacienta na vzájomne dohodnutý termín operácie. Chirurgická príjmová ambulancia NsP Bojnice - t. č: 046/5112281.