Aktuálne zmeny dostupnosti ambulancií


Gastroenterologická ambulancia MUDr. Čičmancová Eva v čase od 22.07. do 26.07. 2024 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

24.07. 2024 endoskopické vyšetrenia JAS budú realizované. Akútne endoskopie zastupuje MUDr. Panovčík Miloš.


Algeziologická ambulancia neordinuje v čase od 15.07. do 19.07.2024 z dôvodu čerpania dovolenky.


Algeziologický stacionár nebude ordinovať v čase od 08.07.2024 do 02.08.2024 z dôvodu čerpania dovolenky.


Všeobecná ambulancia MUDr. Macho Peter bude dňa 19.07.2024 zatvorená. Zastupovať bude všeobecná ambulancia Nitrianske Pravno.Kardiologická ambulancia MUDr. Rebrová Katarína bude v čase od 15.07. do 26.07.2024 zatorená.


Kardiologická ambulancia MUDr. Kotrík Ján bude v čase od 15.07. do 26.07.2024 zatvorená. Akútne stavy a kardio. vyšetrenia budú vybavené po telefonickom dohovore MUDr. Vičana Jozefa.


Neurologická ambulancia I. MUDr. Ľudmila Bátorová nebude ordinovať v čase od 15.07. do 19.07.2024. 


Neurologická ambulancia MUDr. Červeňová Zuzana bude od 08.07. do 18.07. 2024  zatvorená. 


MUDr. Mihál Andrej nebude ordinovať v dňoch 29.07., 31.07. a 01.08.2024.


Onkologická ambulancia č. II. MUDr. Magdin Dušan bude v čase od 01.07. do 23.07. 2024 zatvorená.


Kožná ambulancia č. III. bude v čase od 01.07. do 22.07. 2024 zatvorená. Zastupujú amulancie č. I a II.


Kardiologická ambulancia MUDr. Vičan Jozef bude v čase od 01.07. do 12.07.2024 zatvorená. Akútne stavy vybaví kardiologickaá ambulancia MUDr. Kotrík Ján.

Interná ambulancia I. MUDr. Mgr. Molčániová je presťahovaná do hlavnej budovy A. 

1. poschodie tie isté vchodové dvere ako do Ortopedického stacionára. Oproti chirurgickému oddeleniu.


Od 1.6.2024 sa očkovanie proti Covid-19 presúva z vakcinačného strediska na ORL amb.

Ambulancia sa nachádza v hlavnej budove na 2. poschodí.

________________________________________________________________________

Sono detských bedrových kĺbikov sa nachádza na oddelení ortopedického infuzného stacionáru na 1. poschodí v budove A.

Kontrolné termíny sú v pondelok až štvrtok od 13:30 do 14:00.