LMCH - laryngomikrochirurgia - mikroskopické vyšetrenie hrtana

Čo tento zákrok vyrieši Pri operácii sa pod mikroskopickou kontrolou odstraňujú nezhubné útvary hrtana, najmä hlasiviek spôsobujúce zachrípnutie (hlasivkové polypy, cysty, uzlíky). Pri podozrení na prítomnosť zhubného nádoru sa odoberá vzorka na histologické vyšetrenie za účelom zistenia prítomnosti nádorových zmien.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje kompletné predoperačné vyšetrenia. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je nasledujúci deň po operácii.
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje v celkovej anestézii a predchádza ho kompletné predoperačné vyšetrenie. Zákrok sa vykonáva endoskopickým prístupom (pod kontrolou optiky) cez dutinu ústnu a hltan do hrtana. Po operácii je dôležité dodržiavať niekoľko dní hlasový pokoj.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.