Laparoskopia operačná - operácia v brušnej dutine špeciálnymi nástrojmi cez drobné vpichy cez brušnú stenu s pomocou kamery, lekár pri operácii pozerá na monitor a súčasne operuje

Čo tento zákrok vyrieši Pod priamou kontrolou zraku je možné odobrať vzorky na vyšetrenie, odstránenie cysty, ložiská endometriózy, vykonať sterilizáciu bez priameho otvárania brušnej dutiny. Regenerácia po výkone je rýchlejšia a znižuje sa možnosť vytvorenia zrastov v brušnej dutine.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi (interné vyšetrenie, anesteziologické vyšetrenie). Na hospitalizáciu pacientka prichádza v deň zákroku. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno. Pacientku je možné prepustiť domov na nasledujúci deň.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom). Po dezinfekcii brucha sa v okolí pupka vykoná zárez a brušná dutina sa vyplní plynom, zavedie sa kamera a opticky sa zhodnotia pomery v brušnej dutine a malej panve. Vizualizujú sa postupne orgány malej panvy, možné je vykonať punkciu cysty vaječníka (napichnutie a vysatie), celú cystu odstrániť - cystectomia, odstrániť časť vaječníka - resekcia ovária, odstránenie vajcovodu - salpingectomia, odstránenie ovária - ovarectomia, rozrušiť zrasty - adhesiolýza, koagulovať (popáliť) ložiská endometriózy. Možné je vykonať sterilizáciu laparoskopickou cestou na žiadosť pacientky.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone sa nevyžaduje špeciálny režim, pacientka sa dostaví na výber stehov o 7 dní. Lekárska sterilizácia na vlastnú žiadosť a pre pacientov v pozícii samoplatcu je spoplatnená, inak je zákrok bezplatný.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.