FESS - endoskopická operácia (pod kontrolou optiky) nosa a prínosových dutín

Čo tento zákrok vyrieši Pri operácii sa endoskopickým prístupom (pod kontrolou optiky) ošetrujú postihnuté prínosové dutiny pri chronických zápaloch po vyčerpaní medikamentóznej liečby, odstraňujú sa polypy, cysty, poškodená sliznica, nádory a prípadne aj cudzie telesá.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje kompletné predoperačné vyšetrenia. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je podľa stavu na 2. alebo 3. pooperačný deň.
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje v celkovej anestézii a predchádza ho kompletné predoperačné vyšetrenie. Po operácii má pacient v nose zavedenú veľkú tamponádu, ktorá sa odstraňuje 1. alebo 2. pooperačný deň. V nose zostávajú ponechané malé nosové tamponády - tie sa odstránia 7. deň po operácii. Po výkone je potrebný pokojový režim a pravidelné preplachovanie nosovej dutiny fyziologickým roztokom. Práceneschopnosť je individuálna v rozmedzí 1 - 2 týždňov podľa stavu pacienta.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.