Dilatácia krčka maternice a frakcionovaná kyretáž dutiny maternice - postupné rozširovanie krčka maternice, pričom sa zvlášť odoberú vzorky tkaniva z krčka a zvlášť z tela maternice

Čo tento zákrok vyrieši Pri zákroku sa odstraňuje nadmerne vysoká sliznica dutiny maternice u pacientiek po menopaze, umožňuje zastaviť nadmerne silné alebo dlhotrvajúce menštruačné krvácanie, umožňuje odobratie vzoriek na histologické vyšetrenie pred plánovanou hysterektómiou - operačné odstránenie maternice.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi (interné vyšetrenie s EKG, RTG pľúc, anestéziologické vyšetrenie). Na hospitalizáciu pacientka prichádza deň vopred, resp. v deň zákroku, podľa zdravotného stavu a pridružených ochorení. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom) v dĺžke trvania cca 10 minút. Po dezinfekcii rodidiel sa pomocou dilatátorov (kovové trubičky postupne sa zväčšujúcej veľkosti, aby sa dosiahlo roztiahnutie krčka na požadovanú veľkosť) spriechodní krčok maternice, odoberie sa zvlášť vzorka z krčka a z dutiny maternice a odošle sa na histologické vyšetrenie (lekár patologického oddelenia vzorku prehliadne pod mikroskopom).
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone môže pacientka mierne krvácať, ďalšia menštruácia, pokiaľ pacientka nie je v menopaze, najskôr o 4 týždne. Po výkone treba dodržiavať šetriaci režim, obmedziť kúpanie, vhodnejšie je len sprchovanie, vyvarovať sa správaniu, ktoré by viedlo k zaneseniu infekcie do dutiny maternice (nepoužívať menštruačné tampóny, nepoužívať vaginálne výplachy, obmedziť pohlavný styk aspoň po dobu 2 týždňov). Výsledok histologického vyšetrenia je k dispozícii najskôr o 14 - 21 dní. Pacientka je prepustená do ambulantnej starostlivosti ešte v deň výkonu, resp. na ďalší deň aj počas víkendu v závislosti od zdravotného stavu a pridružených komplikácií. Výkon nie je spoplatnený - výnimku tvoria pacientky v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247. Akútne stavy sa riešia okamžite aj bez objednania.