Cerclage - zošitie krčka maternice v tehotenstve

Čo tento zákrok vyrieši Zákrok sa vykonáva pri hroziacom predčasnom pôrode pre inkompetenciu krčka (neschopnosť ostať uzatvorený), pred výkonom je nutné odobrať ster z pošvy. V termíne pôrodu sa steh odstraňuje.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia. Na hospitalizáciu pacientka prichádza v deň zákroku, resp. deň vopred. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po absolvovaní predoperačných vyšetrení. Prostredníctvom špeciálneho typu stehu sa uzavrie krčok maternice ako prevencia predčasného pôrodu.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.