Direktoskopia - endoskopické vyšetrenie (vyšetrenie optickým prístrojom) hltana a hrtana

Čo tento zákrok vyrieši Pri operácii sa endoskopicky (pod kontrolou optiky) vyšetrujú štruktúry hltana a hrtana pri poruchách prehĺtania na zistenie patologického procesu a prípadne sa odoberá aj vzorka na histologické vyšetrenie na ozrejmenie zhubnosti/ nezhubnosti nálezu.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacient absolvuje kompletné predoperačné vyšetrenia. Na výkon pacient prichádza deň pred operáciou, operácia sa uskutočňuje nasledujúci deň a prepustený je nasledujúci deň po operácii.
Ako zákrok prebieha Výkon sa uskutočňuje v celkovej anestézii a predchádza ho kompletné predoperačné vyšetrenie. Zákrok sa vykonáva endoskopickým prístupom (pod kontrolou optiky) cez dutinu ústnu a hltan. Po operácii môže pacient pociťovať mierne bolesti hrdla pri prehĺtaní, práceneschopnosť je krátkodobá.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 dní pred operačným zákrokom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Výkon nie je spoplatnený. Výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v ORL ambulancii NsP Bojnice, resp. telefonicky na tel. č: 046/5112334.