Indukcia abortu - vyvolanie potratu v I.a II. trimestri tehotenstva pre VVCH plodu (vrodené vývojové chyby plodu)

Čo tento zákrok vyrieši Vyvolanie potratu je indikované v prípade, že bolo zistené pri genetickom vyšetrenií alebo USG vyšetrení VVCH plodu (vrodené vývojové chyby plodu), ktoré je nezlučiteľné so životom, resp. genetická anomália (odchýlka od normálneho stavu - napr. Downov syndróm a iné syndrómy).
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje vyšetrenia pred EDA (epidurálna analgéza). Na hospitalizáciu pacientka prichádza deň vopred. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno.
Ako zákrok prebieha Potrat sa vyvoláva v epidurálnej analgéze, cez brušnú stenu sa aplikuje do dutiny maternice látka na vyvolanie potratu, do krčka matenice dilatátor (tyčka, ktorou sa postupne rozťahuje a spriechodňuje krčok maternice). Po potrate plodu sa odsaje dutina maternice .
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Podľa veľkosti gravidity je pacientka prepustená z nemocnice na 1. alebo 2. deň po potrate. Výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacientky v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.