Operácie hemoroidov (zväčšené kŕčové žily v konečníku)

Čo tento zákrok vyrieši Operačne sa odstránia hemoroidy, po operácii môže pretrvávať malé krvácanie z konečníka, hlavne po prvej stolici od operácie. Stehy sú vstrebateľné nie je nutná ich extrakcia.
Príprava na zákrok Pacient prichádza na hospitalizáciu do ambulancie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) o 6:00 hod nalačno. Pacient absolvuje sériu vyšetrení ako odber krvi, RTG vyšetrenie hrudníka, EKG vyšetrenie. Operačné riziko ako aj zhodnotenie celkového zdravotného stavu vykoná lekár v odbore interná medicína a anestéziológ. Po prijateľnom výsledku je pacient uložený na nemocničné lôžko na chirurgickom oddelení, kde ošetrujúci lekár prijme pacienta a v spolupráci so stredným zdravotným personálom pacienta pripravia k operačnému výkonu.
Ako zákrok prebieha Operácie sa realizujú v celkovej alebo regionálnej anestézii po príprave črevnou klyzmou (črevná sprcha, klystír) na chirurgickom oddelení. Typ operačnej techniky závisí od štádia ochorenia a rozhodnutia operatéra. Hemoroidy sa odstraňujú klasickou operačnou technikou alebo pomocou staplera (chirurgický nástroj - svorkovač na odstránenie hemoroidov). Výkon trvá približne 15 - 30 minút. Po operácii je pacient uložený na lôžko chirurgického oddelenia. Stehy použité pri operácii sú vstrebateľné, nie je nutná extrakcia (výber) stehov. Práceneschopnosť je individuálna s dĺžkou približne 1 - 4 týždne.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Operačný výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na chirurgickej ambulancii NsP Bojnice, kde ambulantný lekár zhodnotí zdravotný stav pacienta, navrhne typ operácie, zaradí pacienta na vzájomne dohodnutý termín operácie. Chirurgická príjmová ambulancia NsP Bojnice - t. č: 046/5112281.