Cenník výkonov

Cenník výkonov pre samoplatcov a za nadštandardné služby platný od 01.07.2022.

V cenníku sú uvedené ceny za všeobecné výkony (ambulancie, laboratóriá, sterilizácie, histologické vyšetrenia, cytologické vyšetrenia a i.), odborné výkony a vybrané operačné výkony v oblasti gynekológia, urológia, kožné lekárstvo, interné, chirurgia, psychiatria, klinická psychológia, neurológia, očné, pľúcne, pediatria, alegeziológia, atď. V cenníku sú ďalej uvedené ceny za hospitalizácie, predĺžené a vyžiadané hospitalizácie, stravovanie, pobyt v nadštandardnej izbe, ceny za vyšetrenia pre nezdravotné (komerčné) poisťovne, manipulačné poplatky etickej komisie, atď.

Dokumenty na stiahnutie