• Hlavná stránka >
  • Jednodňová zdravotná starostlivosť >
  • Konizácia LOOP sľučkou a amputácia krčka maternice - operačné odňatie časti krčka maternice LOOP sľučkou (plochý nástroj v tvare hríbika s predĺženou stopkou, ktorý umožňuje prostredníctvom elektrického prúdu odrezať časť krčka maternice). Pri amputácii sa skalpelom vyreže časť z krčka maternice v tvare kužeľa.

Konizácia LOOP sľučkou a amputácia krčka maternice - operačné odňatie časti krčka maternice LOOP sľučkou (plochý nástroj v tvare hríbika s predĺženou stopkou, ktorý umožňuje prostredníctvom elektrického prúdu odrezať časť krčka maternice). Pri amputácii sa skalpelom vyreže časť z krčka maternice v tvare kužeľa.

Čo tento zákrok vyrieši Pri zákroku sa odoberajú vzorky z krčka maternice a zároveň sa odstraňujú patologické ložiská (miesta s prítomnými chorými bunkami, ktoré by mohli byť postupom času zdrojom nádorového ochorenia) na krčku. Umožňuje spresniť diagnózu pri nepriaznivom výsledku onkocytologického vyšetrenia (vyšetrenie vykonávame na pravidelných gynekologických prehliadkach, pri tomto vyšetrení sa špeciálnou kefôčkou odoberú vzorky z krčka maternice - jednoducho sa strú z povrchu krčka), príp. úplne odstrániť miesto s prítomnými chorými bunkami, aby nedošlo k rozvoju nádorového ochorenia krčka maternice.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia. Na hospitalizáciu pacientka prichádza deň vopred, resp. v deň zákroku, podľa zdravotného stavu a pridružených ochorení. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno. Prepustená je podľa aktuálneho nálezu 1. alebo 2. pooperačný deň. Zákrok nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcov.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom) v dĺžke trvania cca 13 minút. Po dezinfekcii rodidiel sa pomocou LOOP sľučky (plochý nástroj v tvare hríbika, ktorý reže pomocou elektrického prúdu) odstráni malá časť krčka maternice a odošle sa na histologické vyšetrenie (lekár patologického oddelenia vzorku prehliadne pod mikroskopom). Z krčka maternice sa špeciálnou kyretou (chirurgický nástroj v tvare lyžičky bez dna s predĺženou rúčkou) odoberie vzorka a krvácanie sa zastaví elektrokoagulačnou guľkou (špeciálny nástroj na zastavovanie krvácania, na konci dlhej kovovej rúčky sa nachádza guľôčka, ktorá pomocou elektrického prúdu spáli krvácajúce cievy a zastaví šetrne krvácanie). Spodina sa potrie špeciálnou pastou, v ktorej sa nachádza zmes kyselín, ktorá napomáha zastaveniu krvácania a spaľuje zbytkové choré bunky .
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone je nutné dodržiavať oddychový režim, kľuď na lôžku, vyvarovať sa dvíhaniu ťažkých bremien, vhodné je len sprchovanie nie kúpanie, vyvarovať sa správaniu, ktoré by viedlo k rozkrvácaniu, resp. zaneseniu infekcie (nepoužívať menštruačné tampóny, vaginálne výplachy, obmedziť pohlavný styk aspoň po dobu 3 - 4 týždňov). Výkon nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcov.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.