Hysteroskopia diagnostická - endoskopické vyšetrenie dutiny maternice - pri zákroku sa zavedie malá kamera do maternice a zrakom sa skontroluje celá dutina maternice

Čo tento zákrok vyrieši Zákrok umožňuje cielený odber vzoriek na vyšetrenie, cielené odstránenie polypov endometria (sliznica dutiny maternice), vysokej sliznice ako zdroja krvácania, umožňuje diagnostikovať vrodené vývojové chyby maternice.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi (interné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie). Na hospitalizáciu pacientka prichádza deň vopred, resp. v deň zákroku podľa zdravotného stavu a pridružených ochorení. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom) v dĺžke trvania cca 10 minút. Po dezinfekcii rodidiel sa pomocou dilatátorov (kovové oblé nástroje slúžiace na postupné roztiahnutie krčka maternice) spriechodní krčok maternice a pomocou malej kamery sa nahliadne do dutiny maternice, zhodnotí sa sliznica, miesta vstupu vajcovodov, prípadne sa pátra cielene po polypoch (výrastky sliznice), septách (tuhé prepážky), vrodených vývojových chybách. Dutina maternice sa následne vyčistí kyretou (chirurgický nástroj podobný lyžičke, slúžiaci na vyškrabkanie sliznice) a vzorky sa odošlú na histologické vyšetrenie. Dutina sa opätovne prekontroluje kamerou.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone pacientka može mierne krvácať, treba dodržiavať kľudový režim, sprchovať, nekúpať sa, obmedziť pohlavný styk aspoň po dobu 3 týždňov. Výkon nie je spoplatnený s výnimkou pacientiek vedených ako samoplatcovia.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.