Operácia pupočnej prietrže (hernia umbilicalis)

Čo tento zákrok vyrieši Operačne sa odstráni vak pruhu, z okolitých šlachových štruktúr sa vytvorí plastika, alebo ak je defekt v brušnej stene väčší ako 3 cm vkladá sa sieťka a táto sa fixuje stehmi. Po operácii je nutný kľudový režim minimálne mesiac po operácii.
Príprava na zákrok Pacient prichádza na hospitalizáciu do ambulancie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) o 6:00 hod nalačno. Pacient absolvuje sériu vyšetrení ako odber krvi, RTG vyšetrenie hrudníka, EKG vyšetrenie. Operačné riziko ako aj zhodnotenie celkového zdravotného stavu vykoná lekár v odbore interná medicína a anestéziológ. Po prijateľnom výsledku je pacient uložený na nemocničné lôžko na chirurgickom oddelení, kde ošetrujúci lekár prijme pacienta a v spolupráci so stredným zdravotným personálom pacienta pripravia k operačnému výkonu.
Ako zákrok prebieha Výkon je realizovaný v celkovej alebo regionálnej anestéze. Operácia trvá približne 30 - 60 minút. Rez je vedený nad pupkom s odpreparovaním a odstránením vaku. Defekt v brušnej stene sa podľa veľkosti prešije alebo sa vloží sieťka, ktorú fixujeme do tkaniva brušnej steny. Občas sa do operovanej rany zavádza drén. Po operácii je pacient uložený na lôžko chirurgického oddelenia. Po výkone je nutný kľudový režim minimálne 1 mesiac. Stehy sa extrahujú na 8. - 10. pooperačný deň. Dĺžka práceneschopnosti je individuálna, v trvaní 2 - 4 týždne.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Operačný výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacienti v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na chirurgickej ambulancii NsP Bojnice, kde ambulantný lekár zhodnotí zdravotný stav pacienta, navrhne typ operácie, zaradí pacienta na vzájomne dohodnutý termín operácie. Chirurgická príjmová ambulancia NsP Bojnice - t. č: 046/5112281.