Resekcia vaginálneho septa - operačné odstránenie prepážky v pošve, tá je pozostatkom po vývoji pohlavných orgánov

Čo tento zákrok vyrieši Pri operácii sa odstraňuje septum (prepážka) - ako pozostatok po embryonálnom vývoji (skoré štádium vývoja dieťaťa ešte v materninci matky), môže byť zdrojom bolesti pri pohlavnom styku, môže brániť odtoku menštruačnej krvi, predstavuje pôrodnú prekážku alebo môže byť príčinou sterility.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia s odberom krvi (interné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie). Na hospitalizáciu pacientka prichádza deň vopred, resp. v deň zákroku, podľa zdravotného stavu a pridružených ochorení. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze po predchádzajúcom predoperačnom vyšetrení (anestéziologickom a internom). Po dezinfekcii rodidiel sa pomocou skalpela či nožníc rozrušuje prepážka v pošve, zastavuje sa prípadné krvácanie, popr. sa vykonávajú ďalšie úkony na vytvarovanie stien pošvy.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Po výkone ja nutné dodržiavať kľudový režim, vyvarovať sa správaniu, ktoré by viedlo k zavedeniu infekcie. Vhodné je sprchovanie nie kúpanie, obmedziť pohlavný styk, vyvarovať sa dvíhaniu ťažkých bremien. Prepustenie z nemocnice je možné po 2 - 4 dňoch. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou sú pacientky v pozícii samoplatcov.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.