Pracovné príležitosti

Analytik ekonomiky zdravotnej starostlivosti

17.4.2024
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu analytik ekonomiky zdravotnej starostlivosti.

SANITÁR so vzdelaním alebo POMOCNÝ PRACOVNÍK V ZDRAVOTNÍCTVE (PPZ) bez vzdelania

29.2.2024
NsP prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu sanitár so vzdelaním alebo pomocný pracovník v zdravotníctve (PPZ) bez vzdelania.

Hľadáme lekárov

29.2.2024
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory.

UPRATOVAČKA

12.2.2024
NsP prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu upratovačka.

RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

12.2.2024
NsP prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu rádiologický technik.

REVÍZNY TECHNIK

12.10.2023
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu revízneho technika.

Inštrumentárka

28.7.2022
NsP prijme do pracovného pomeru inštrumentárku v operačnej sále.

SESTRA

26.1.2022
NsP prijme do pracovného pomeru sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.