UPRATOVAČKA

NsP prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu upratovačka.

 

Požadovaná kvalifikácia:   

 •  minimálne ukončené základné vzdelanie

 

Ďalšie požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • pracovitosť, spoľahlivosť,
 • samostatný a zodpovedný prístup k práci,
 • zmysel pre poriadok.

                                            

Základná zložka mzdy: od 750 € (v závislosti od započítanej praxe)

 

Termín nástupu:  dohodou

 

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, príp. elektronický kontakt,
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia,
 • prehľad doterajšej odbornej praxe,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy za dohodnutých podmienok a to:

 • príspevok na stravovanie,
 • sociálna výpomoc,
 • odmeny darcom krvi,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • príspevok na detskú rekreáciu,
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily,
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť.

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01  Bojnice

 

alebo e-mailom na adresu:   praca@hospital-bojnice.sk

 

Kontaktná osoba:     Bc. Diana Seifertová

                                

                                e-mail: praca@hospital-bojnice.sk

 

 Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do odvolania pracovnej ponuky.

V Bojniciach dňa 12.2.2024