Zdravotnícke weby

Štátne inštitúcie

Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Štátny ústav pre kontrolu liečiv www.sukl.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií www.nczisk.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR  www.uvzsr.sk

Odborné zdravotnícke spoločnosti

Slovenská angiologická spoločnosť www.angiology.sk
Slovenská chirurgická spoločnosť www.schs.sk
Slovenská dermatovenerologická spoločnosť www.sds-sk.sk
Slovenská endokrinologická spoločnosť www.endo.sk
Slovenská farmaceutická spoločnosť www.safs.sk
Slovenská gastroenterologická spoločnosť www.sgssls.sk
Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť www.geriatria.sk
Slovenská gynekologicko-pôrodnická spoločnosť www.sgps.sk
Slovenská hypertenziologická spoločnosť www.hypertenzia.sk
Slovenská imunologická spoločnosť www.nurch.sk/spolocnosti.htm
Slovenská internistická spoločnosť www.sls-sis.sk
Slovenská kardiologická spoločnosť www.cardiology.sk
Slovenská lekárska spoločnosť www.sls.sk-eu.com
Slovenská neurochirurgická spoločnosť www.neurosurgery.sk
Slovenská neurologická spoločnosť www.adamed.sk/slovneurospol
Slovenská onkologická spoločnosť www.onkologia.sk
Slovenská pediatrická spoločnosť www.sls-sps.sk
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť www.zdravyspanok.sk
Slovenská psychiatrická spoločnosť www.psychiatry.sk
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť www.psychoterapia-sk.sk
Slovenská rádiologická spoločnosť www.slovakradiology.sk
Slovenská reumatologická spoločnosť www.nurch.sk/spolocnosti.htm
Slovenská sexuologická spoločnosť www.potencia.sk
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva www.sprl.sk
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie www.ssaki.sk
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny anaesth.vadium.sk
Slovenská spoločnosť biomedicínského inžinierstva a medicínskej informatiky www.sbimi.sk
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie www.sskb.sk
Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu www.neurofyziologia.sk
Slovenská spoločnosť pre koncentratívnu pohybovú terapiu www.koncpohterapia.szm.sk
Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické choroby kostí www.osteoporoza.sk
Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo www.rodicovstvo.sk
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti www.pain.sk
Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku www.sso.sk
Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne www.ssum.sk
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof anaesth.vadium.sk/urgent/
Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie www.scch.sk
Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky www.ssedk.sk
Slovenská urologická spoločnosť www.urospol.sk

Zdravotnícke organizácie

Slovenský červený kríž www.redcross.sk
Národná transfúzna služba SR www.ntssr.sk
Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast www.detskylekar.sk
Asociácia súkromných lekárov SR www.aslsr.sk