Operácia glaukómu (zelený zákal) laserom

Čo tento zákrok vyrieši Operáciou sa upraví hodnota vnútroočného tlaku.
Príprava na zákrok Výkon nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta.
Ako zákrok prebieha Ošetrenie laserovým lúčom v komorovom uhle. Výkon sa realizuje v lokálnej anestéze kvapkami.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou je pacient v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Pacienta odosiela na výkon spádová očná ambulancia. Na zákrok je objednaný po konzultácii v glaukómovej ambulancii NsP Bojnice (tel. č: 046/5112354, ordinačné hodiny každý štvrtok).