Chirurgické narušenie hymenu (panenská blana)

Čo tento zákrok vyrieši Zákrok umožní odstrániť prekážku odtoku menštruačnej krvi, prípadne rigidný (tuhý) hymen, ktorý robí ťažkosti pri pohlavnom styku.
Príprava na zákrok Pred zákrokom pacientka absolvuje predoperačné vyšetrenia. Na hospitalizáciu pacientka prichádza v deň zákroku. Od polnoci pred zákrokom je pacientka nalačno.
Ako zákrok prebieha Operácia sa vykonáva v celkovej anestéze. Pomocou špeciálneho skalpelu sa narežú okraje hymenu čím sa otvorí vchod do pošvy.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára a lekára gynekológa. 5 - 6 týždňov pred zákrokom je potrebné vysadiť hormonálnu antikoncepciu, z dôvodu zníženia pooperačného rizika tromboembolickej choroby. 5 dní pred operačným výkonom už neužívať nesteroidné antireumatiká, anopyrín. Konkrétne doporučenie možno konzultovať s lekárom, ktorý indikuje konkrétny operačný výkon. Pacientky mladšie ako 18 rokov prichádzajú v doprovode zákonného zástupcu. Výkon nie je spoplatnený, výnimku tvoria pacientky v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne na príjmovej gynekologickej ambulancii NsP Bojnice, budova A, 3. poschodie, resp. telefonicky na čísle 046/5112247.