Kontakt

Názov: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Sídlo: Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Glatz, riaditeľ nemocnice

IČO: 17335795
DIČ: 2021163276

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 zo dňa 2.1.2003, vydaný TSK Trenčín, delimitačným protokolom zo dňa 17.12.2003 a dodatku č. 1 k delimitačnému protokolu zo dňa 29.9.2005 dochádza k presunu majetku na TSK Trenčín.

Kontaktné údaje

Poštová adresa: Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Telefón: 046 / 5112 111 - ústredňa

E-mail: riaditel@hospital-bojnice.sk
Web: www.hospital-bojnice.sk

Urgentný príjem - nonstop linka 046/5112 644 

____________________________________________________________________

 

Recepcia 046/5112 161

objednávanie pacientov Pondelok - Piatok od 7:00 - 15:00     

                                               

Mapa