Sivý zákal

okoSIVÝ ZÁKAL (katarakta) je ochorenie, ktoré postihuje zväčša starších ľudí. Jednoducho povedané ide o "skalenie" šošovky. Šošovka je dvojvypuklý útvar, ktorý sa nachádza za dúhovkou. Vo fyziologickom stave je priehľadná. Prechádza cez ňu obraz toho, čo vidíme, na sietnicu. Umožňuje zaostrenie obrazu, presné videnie na blízko a do diaľky. Skalená šošovka bráni prechodu svetla na sietnicu. Obraz máme rozmazaný, okuliare už nepomáhajú. V 90% prípadov je zákal spôsobený prirodzeným procesom starnutia. Rýchlosť skaľovania šošovky je rôzna (mesiace alebo roky).

PRÍZNAKY

  • zahmlené videnie
  • oko je nebolestivé
  • zmena vo vnímaní farieb (nie sú sýte)
  • môže sa zhoršiť videnie do diaľky pri prechodnom zlepšení videnia na blízko (čítame bez okuliarov)
  • niekedy je za šera lepšie videnie

LIEČBA
Neexistujú žiadne lieky, kvapky, diéty, cvičenie či laserová liečba. Jedinou možnosťou je operácia –odstránenie skalenej šošovky a jej náhrada novou. Operácia katarakty je jedným z najúspešnejších, najbezpečnejších, ale aj najčastejších výkonov. Moderná medicína zaznamenala veľký pokrok v liečbe sivého zákalu. Tento zrak navracajúci operačný výkon podstupujú milióny ľudí ročne.

OPERÁCIA
Na oku sa urobí malý rez, vstrekne sa ním špeciálny viskoelastický roztok do oka. Týmto rezom operatér zasunie do oka ultrazvukovú sondu, ktorá rozdrví jadro šošovky. Potom sa z oka vysajú všetky skalené čiastočky. Ďalším krokom je náhrada šošovky. To znamená implantácia umelej šošovky do púzdra pôvodnej. Táto prevezme funkciu starej šošovky. Keď je katarakta odstránená a nová šošovka je na svojom mieste, je možné znovu vidieť jasne. V niektorých prípadoch sa po rokoch videnie môže znovu zhoršiť. Dochádza k skaleniu púzdra pôvodnej šošovky. Hovoríme o sekundárnej katarakte. Vtedy je možné ošetrenie laserom, alebo nenáročným operačným zákrokom. Množstvo úspešne operovaných ľudí dokazuje, že operácia katarakty znamená výrazné zlepšenie kvality života.

operacia sosovky   operacia sosovky