Oddelenie ORL

Ambulancia 046/5112334
Oddelenie 046/5112336

Stručná charakteristika oddelenia

V roku 1961 sa dokončila výstavba novej nemocnice v Bojniciach, od tohto roku sa datuje aj história ORL oddelenia. Na začiatku na oddelení pracovali primár MUDr. Ondrej Štermenský, ktorý už rok pred otvorením nemocnice pracoval na ORL ambulancii v Prievidzi, a dvaja sekundárni lekári. Keď pribudli ďalší lekári, okrem bežných povinností sa mohol primár venovať aj vedeckej a publikačnej činnosti. Jeho hlavným záujmom boli otázky kofochirurgie a problémy s tým spojené, hlavne použitie denaturovaného tuku, fascie alebo aloplastických materiálov. Oddelenie si získalo meno dobre vedeného a na patričnej odbornej úrovni sa rozvíjajúceho pracoviska.

Po odchode prvého primára do dôchodku v roku 1980 nastúpil do funkcie primára MUDr. Alojz Nemček. Rozšírili sa vyšetrovacie a liečebné postupy o sinusoskopiu prínosových dutín za použitia drenážnych rúrok, o peritubárnu adenotómiu a spolu s neurologickým oddelením o vyšetrovanie evokovaných sluchových potenciálov pri diagnostike porúch sluchu. Zaoberali sa otázkou stipúl a adenotómii pri častých otitídach a indikáciami k endonazálnej mikrochirurgii za použitia CT vyšetrenia prínosových dutín. V roku 1993 došlo znovu k výmene primára. Do tejto funkcie nastúpil MUDr. Slavomír Papšo.

Od 1.9.2004 do súčasnosti vedie oddelenie MUDr. Jozef Beňo. V roku 2005 sa zaviedla funkčná endonazálna sínusová chirurgia, parciálna resekcia hrtana, laryngektómia, operácie slinných žliaz, strumektómia a v spolupráci s očným oddelením dacryocystorhinostómia a obnovila sa inhalačná liečba ambulantných aj hospitalizovaných pacientov. V roku 2007 sa skvalitnila a urýchlila operatíva pomocou prístroja Ligasure a neskôr pribudol aj harmonický skalpel. Od roku 2011 realizujeme aj adenotómie pod endoskopickou kontrolou a na jar roku 2012 sme zaviedli novú metódu turbinoplastiky – RFA.

Výkony

Operačný program:

utorok - streda celková anestézia
štvrtok celková anestézia JAS
piatok lokálna anestéziaPacienti sú štandardne prijímaní na oddelenie deň pred výkonom, doba hospitalizácie sa líši od typu výkonu. Výnimku tvoria adenotómie a drobné výkony v lokálnej anestézii, ktoré sú prijímané v piatok ráno pred výkonom a výkony JAS. JAS je jednodňová ambulantná starostlivosť, ktorá je primárne určená pacientom starším ako 8 rokov veku bez závažnejších ochorení a zabezpečí realizáciu predoperačných vyšetrení v deň výkonu priamo v nemocnici (krvné odbery, rtg. srdce + pľúca, interné / pediatrické vyšetrenie, anesteziologické vyšetrenie). Následná doba hospitalizácie je rovnaká ako u pacientov hospitalizovaných deň pred výkonom. Bližšie informácie o JAS nájdete na webových stránkach našej nemocnice.

Uši:

 • OTM : otomikroskopia - vyšetrenie uší pod mikroskopom v celkovej anestézii s paracentézou alebo zavedením drenážnych trubičiek pri poruchách ventilácie stredoušia alebo chronických sekretorických zápaloch stredoušia
 • Excízie/resekcie tumorov ušnice - výkon vo väčšine prípadov realizovaný v lokálnej anestézii za účelom histologizácie event. aj liečby benígnych aj malígnych tumorov ušnice
 • Sanačné operácie stredoušia: AAT, AAM
 • Myringoplastika

Nos a prínosové dutiny: operatíva vedená v celkovej anestézii, možná kombinácia jednotlivých výkonov podľa stavu a ťažkostí pacienta

 • FESS: funkčná endoskopická endonazálna sínusová chirurgia hlavne pre pacientov s chronickou polypózou nosovej dutiny a prínosových dutín
 • Septoplastika: : úprava nosovej prepážky pre sťažené dýchanie nosom alebo po úraze
 • Mukotómia, turbinoplastika: odstránenie patologicky zmenenej sliznice dutiny nosovej u pacientov so sťaženým dýchaním
 • RFA: rádiofrekvenčná ablácia - nová metóda v operatíve nosa – rýchla a účinná redukcia patologicky zmenenej a zväčšenej sliznice najmä nosových mušlí hlavne u pacientov s alergickou nádchou a sťaženým dýchaním cez nos
 • DCRS: dakrocystorinostómia – výkon v spolupráci s oftalmológmi za účelom spriechodnenia slzných ciest
 • Excízie/resekcie tumorov nosa a nosovej dutiny: výkon vo väčšine prípadov realizovaný v lokálnej anestézii za účelom histologizácie event. aj liečby benígnych aj malígnych tumorov nosa
 • Sinotomia – otvorenie prinosovej dutiny vonkajším prístupom pri rozsiahlejších zápalových alebo nádorových procesoch

Dutina ústna, hltan: operatíva vedená prevažne v lokálnej anestézii, celková anestézia u detí do 15rokov, na žiadosť pacienta a v iných špecifických prípadoch

 • Adenotómia: odstránenie nosovej mandle, v celkovej anestézii pod endoskopickou kontrolou, často sa u detí kombinuje aj s OTM podľa stavu dieťaťa
 • Tonzilektómia: odstránenie podnebných mandlí, u detí do 15r. sa v celkovej anestézii kombinuje s endoskopickou adenotómiou
 • Tonzilotómia čiastočné odstránenie hypertrofovaného tonzilárneho tkaniva pri jeho obštrukcii hltanovej úžiny
 • Excízie / exstirpácie tumorov dutiny ústnej vrátane jazyka a pier, hltana: výkon vo väčšine prípadov realizovaný v lokálnej anestézii za účelom histologizácie event. aj liečby benígnych aj malígnych tumorov dutiny ústnej a hltana
 • Uvuloplastika: vhodná pre pacientov s chrápaním

Hltan, hrtan, pažerák: diagnostické a terapeutické výkony v celkovej anestézii realizované pomocou endoskopickej techniky a pod mikroskopickou kontrolou u pacientov s benígnymi aj malígnymi tumormi hltana, hrtana, pažeráka

 • LMCH: laryngomikrochirurgia – výkony na hrtane vrátane hlasiviek hlavne u pacientov s dysfóniou – zachrípnutým hlasom na podklade organických zmien tejto oblasti)
 • Direktoskopia: vyšetrenie hltana a hrtana endoskopom s prípadný odberom materiálu na histologické vyšetrenie
 • Ezofagoskopia: vyšetrenie pažeráku najmä u pacientov so sťaženým prehĺtaním
 • Bronchoskopia väčšinou terapeutická s cieľom odstránenia cudzieho telesa z dolných dýchacích orgánov

Krk: (výkony realizované prevažne v celkovej anestézii, pri povrchovom uložení alebo dobrej dostupnosti tumoru aj v lokálnej anestézii)

 • Operácie štítnej žľazy: hemityreoidektómia - odstránenie laloku štítnej žľazy, tyreoidektómia – odstránenie celej štítnej žľazy, najmä u pacientov so strumou – zväčšenou štítnou žľazou, aj s útlakovým syndrómom, s hypertyreózou nereagujúcou alebo nedostatočne reagujúcou na medikamentóznu liečbu, s uzlovou štítnou žľazou pre uzly vykazujúce rastovú aktivitu
 • Excízia/exstirpácia patologicky zmenených krčných lymfatických uzlín: odstránenie lymfatických uzlín alebo ich časti s cieľom diagnostiky alebo terapie pri hematologických, nádorových alebo infekčných ochoreniach, napr: lymfómy, metastázy nádorov, zhnisané lymfatické uzliny ...
 • Exstirpácia slinných žliaz: odstránenie príušnej / podčeľustnej slinnej žľazy alebo jej časti pre tumor či chronický zápal
 • Excízie/exstirpácie tumorov krku: výkon realizovaný za účelom histologizácie event. aj liečby benígnych aj malígnych tumorov krku, napr.: aterómy, lipómy, mediálne a laterálne krčné cysty
 • Tracheotómia s cieľom zabezpečiť ventiláciu pri zníženej priechodnosti horných dýchacích orgánov
 • Laryngektómia – odstránenie hrtana pri zhubných nádoroch tohto orgánu obyčajne spojený s revíziou krčného lymfatického systému

Štruktúra oddelenia

Ambulantná časť:

 • Ambulancia I
 • Ambulancia II
 • Audiometria (audiometrické a tympanometrické vyšetrenie)

Ambulancia je primárne zameraná na objednávanie pacientov na plánované operačné výkony a kontroly po nich, príjem plánovaných aj akútnych pacientov, dispenzarizáciu onkologických pacientov, konziliárnu činnosť a konzultáciu pacientov odoslaných zo spádových ORL ambulancií.

Lôžková časť:

V lôžkovej časti sa nachádza 8 izieb vrátane 1 detskej izby s celkovou kapacitou oddelenia 22 lôžok. Poskytuje starostlivosť pacientom pred aj po plánovaných i akútnych operačných výkonoch, ďalej pacientom vyžadujúcich akútnu starostlivosť (onkologickí pacienti, pacienti s peritonzilárnymi abscesmi a hlbokými krčnými infekciami, s infekčnou mononukleózou, so zápalmi vonkajšieho zvukovodu aj stredoušia, s akútnymi závratovými stavmi, s náhlymi stratami sluchu, s krvácaním z ORL oblasti, s dusením, ...). Pacienti s dlhodobou percepčnou stratou sluchu eventuálne aj postupne sa zhoršujúcou, tinitom (šumením v ušiach) môžu absolvovať za hospitalizácie infúznu vazodilatačnú liečbu v celkovom množstve 5 – 10 dávok.

Prehľad výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Ďalší personál na oddelení

Sestry oddelenia:
Mgr.Ľubica Mečiarová
Dana Murárová
Mária Hajduková
Dana Vraňáková
Mariana Ambrózová

Ambulantné sestry:
Gabriela Valachová (aj audiometrická sestra)
Eva Samiecová

Sanitári:
Darina Pipíšková
Ľubica Ottová

Fotogaléria