Detské oddelenie

Kardiologická ambulancia 046/5112212
JIS 046/5112214
Vyšetrovňa VD 046/5112200
Dojčenské oddelenie 046/5112205
Novorodenecké oddelenie 046/5112243

Stručná charakteristika oddelenia

Oddelenie vykonáva komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť a svojim vybavením a kvalifikovaným personálom zabezpečuje starostlivosť podľa súčasných požiadaviek.

Ponuka služieb:
1. Možnosť hospitalizácie dieťaťa s matkou na jednej izbe, účasť na liečebnom procese. Stravu je možné zakúpiť si v nemocničnej jedálni.
2. Denný kontakt s ošetrujúcim personálom, možnosť prehĺbenia si vedomostí v starostlivosti o choré i zdravé dieťa.
3. Ponuka rehabilitačných pobytov pre pohybovo handicapované deti v trvaní 14-21 dní- podľa dohovoru, za využitia možnosti viacfázovej rehabilitácie na FRO. Zaučenie v špeciálnych rehabilitačných technikách pre rodičov predčasne narodených detí a detí s oneskorením v pohybovom vývoji za priamej účasti detského neurológa (metóda podľa Vojtu ).
4. Vyšetrenie v ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom špecialistom-neonatológom a detským neurológom - vopred objednať na č.t. 046/5112 211.
5. Ústretovosť,ochotu, pružnosť v každodennej činnosti, pochopenie problémov detí a ich rodičov. Tak my, ako aj rodičia, sme tu spoločne pre deti a ich zdravý vývoj.
 

História

Detské oddelenie patrí medzi oddelenia, ktoré sú súčasťou nemocnice od jej otvorenia. Prvým primárom bol MUDr. Fridrich Kamenický, jeho nástupcom MUDr. Jozef Beňo. V rokoch 1985 až 2005 viedla oddelenie MUDr. Renáta Judiny. Od 1.1.2006 je vo funkcii primárky MUDr. Alena Pillarová.
Prvou vrchnou sestrou bola Štefánia Cibulková, jej nástupkyňou Helena Fialová, po nej Hildegard Pediačová.
Dnes vedie kolektív sestier PhDr. Lucia Žilinková.

V medzinárodnom roku dieťaťa 1979 bola ako jedna z prvých na Slovensku založená jednotka intenzívnej starostlivosti vyčlenením časti kojeneckého oddelenia, kde boli a sú 4 postele pre intenzívnu starostlivosť pre deti všetkých vekových kategórií. Dnes je súčasťou JIS aj vyhrievané lôžko pre intenzívnu starostlivosť o novorodenca.
Po opakovanej redukcii lôžkového fondu má oddelenie 34 postelí.

Už viac ako 15 rokov je oddelenie otvorené prítomnosti rodičov ako sprievodcov svojho chorého dieťaťa. Deti sú tak v psychickej pohode a rodičia sú spokojní, že môžu sledovať pobyt svojho potomka v každej chvíli jeho ochorenia. Máme 4 miestnosti, kde sú matky s dieťatkom samy, a 3 miestnosti, kde sú 2 rodičia a 2 deti spolu.
Na oddelení je herňa s hračkami, televízorom a videom, kde deti na chvíľu zabudnú na chorobu, a večer po ich uložení môžu matky sledovať TV či video. Oddelenie sa nachádza v monobloku vpravo na prízemí a na 1. poschodí, príjmová ambulancia je na prízemí.

Jednotka intenzívnej starostlivosti

Vedúci lekár: MUDr. Mífek Pavel


JIS na detskom oddelení má stabilne 4 postele a lôžko pre intenzívnu starostlivosť o novorodenca.

Okrem výkonov samozrejmých na všetkých JIS má naše oddelenie vypracovanú metodiku pre pooperačnú starostlivosť o diabetikov, ktorú v prípade potreby vykonávame pre deti celého okresu.

Novorodenecký úsek

Lokalizácia: budova A, 3. poschodie (vpravo od výťahu)
Telefonický kontakt: 046/5112 243
Mailový kontakt: novorodenci@hospital-bojnice.sk

Vedúca lekárka
MUDr. Janette Dvorská (tel.: 046/5112 235, e-mail: janette.dvorska@hospital-bojnice.sk)

Staničná sestra
Mária Kasalová (tel.: 046/5112 237, e-mail: maria.kasalova@hospital-bojnice.sk)

Charakteristika a zameranie oddelenia
Starostlivosť o novorodenca začína už na pôrodnej sále. Tu sa robí prvé ošetrenie dieťaťa a v prípade nekomplikovaného pôrodu a bezproblémovej adaptácie sa podľa stavu a priania matky "bondinguje " t.j. ponechá pri nej na pôrodnej sále, prípadne  dieťa prikladá k prsníku. Prítomnosť otca  alebo inej blízkej osoby  ​je vítaná. Šesť izieb na pôrodníckom oddelení  je dvojlôžkových, jedna izba je jednolôžková s nadštandardným vybavením . Zdraví novorodenci sú  ošetrovaní spolu s matkami systémom tzv. „rooming in“. Novorodenecká sestra pomáha matke ošetrovaní a starostlivosti o jej dieťatko, v rozvoji laktácie  a správnej technike dojčenia ju podporuje a  edukuje v spolupráci s laktačnou poradkyňou, ktorej služby môže mamička využiť aj po prepustení domov. 
Oddelenie je v súčasnosti moderne vybavené na včasné zachytenie začínajúcich patologických zmien (infekcia, vrodené chyby, atď.) ako aj liečbu niektorých komplikácií novorodeneckého veku či ľahko nezrelých novorodencov.

Diagnostické metódy
Medzi diagnostické metódy patrí klinický skríning vrodených anomálií, ultrasonografický skríning mozgu, obličiek, skríning vrodenej katarakty, skríning sluchu TEOAE (tranzitórne otoakustické emisie), USG skríning vrodeného vykĺbenia bedrových zhybov, skríning dedičných ochorení metódou „suchej kvapky“ (fenylketonúria FKU, ochorenia nadobličiek CAH, ochorenie štítnej žľazy KH, cystickú fibrózu CF, rozšírený detský metabolický skríning DMS), skríning postduktálnej saturácie na vylúčenie niektorých vrodených vývojových chýb srdca, konziliárne vyšetrenia v indikovaných prípadoch (ORL, neurologické, urologické, kardiologické, chirurgické, oftalmologické, kožné, rehabilitačné a ortopedické), ale aj sledovanie vybraných skupín rizikových novorodencov v ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom.

Iné služby
Na novorodeneckom úseku je možné využiť rôzne nadštandardné služby a výhody:

  • prítomnosť blízkej osoby pri pôrode a na nadštandardnej izbe,
  • prepichnutie ušiek za úhradu podľa platného cenníka,
  • možnosť vyhotovenia upomienkových predmetov s fotografiou bábätka (kalendáre, šálky, vankúše, fotografie, atď.) za úhradu podľa platného cenníka,
  • možnosť zapožičania podložky na monitorovanie dychu za úhradu podľa platného cenníka,
  • rady ohľadom dojčenia (osobne aj telefonicky),
  • duchovné služby nemocničného kaplána.

Návštevné hodiny
Pondelok – nedeľa v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. (v čase mimo návštevných hodín so súhlasom službukonajúceho lekára).

Matky prijímajú návštevy v priestoroch návštevnej miestnosti, neodporúčame dlhší pobyt novorodenca v návštevnej miestnosti. Informácie o zdravotnom stave podáva denne matkám počas (prípadne po vizite) ošetrujúci lekár.

  

Detská kardiologická ambulancia

Lekár: MUDr. Rebrová Katarína

Sestra: Cabániková Alena

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť deťom s ochorením srdca a ciev do veku 19 rokov. Dominantnou úlohou je starostlivosť o deti s vrodenou chybou srdca, sleduje deti po zápalových ochoreniach srdca, reumatickom postihnutí, kardiomyopatiami a pacientov s poruchami rytmu. Úzko spolupracuje s Detským kardiocentrom v Bratislave.
V poslednom období sa zameriava na diagnostiku a liečbu detí s rizikovými faktormi pre ochorenie kardiovaskulárneho systému v dospelosti – hypercholesterolémie, hypertenzie, dyslipidémie. Ambulacia eviduje cca 2000 detí. K základným vyšetreniam patrí aj echokardiografická diagnostika.

Detská nefrologická ambulancia

Lekár: MUDr. Strečanská Marianna

Sestra: Borková Jana

Detská nefrologická ambulancia poskytuje liečebno – preventívnu starostlivosť deťom s ochoreniami obličiek a močových ciest vo veku od 0 do 19 rokov.

Viac informácií na www.nefrologia.eltis.sk

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Lekár: MUDr. Balážová Zuzana

Sestra: Šinková Linda

Kontakty

DETSKÉ ODDELENIE
Detská všeobecná ambulancia: 046/5112 220
Detská kardiologická ambulancia: 046/5112 212
Detská nefrologická ambulancia: 046/5112 207
JIS: 046/5112 214
Novorodenecký úsek: 046/5112 237, 046/5112 243